Státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proplatilo v roce 2008 celkem 91 miliónů korun [1] za zelený most u Hranic na Moravě, ačkoliv takzvaný ekodukt se nikdy nezačal ani stavět. Potvrzují to faktury, které má Hnutí DUHA k dispozici.

Hnutí DUHA disponuje kopiemi celkem pěti faktur a takzvaných zjišťovacích protokolů z roku 2008, které při stavbě dálnice D47 průběžně vystavovala společnost Skanska [2]. Na každé faktuře firma zřetelně uvádí, že požaduje uhradit také náklady spojené s ekoduktem na šestadevadesátém kilometru. Převzetí části stavby rovněž stvrdili svým podpisem zástupci ŘSD.

Ale dotyčný zelený most (SO X226) nad dálnicí nestojí a nikdy nestál. Ekodukt byl sice podmínkou, díky které ministerstvo životního prostředí s projektem dálnice před pěti lety souhlasilo. ŘSD však od roku 2007 usilovalo o jeho zrušení, což se mu nakonec loni povedlo [3]. To mu však nebránilo, aby mezitím proplácelo faktury za jeho fiktivní stavbu.

Hnutí DUHA kvůli zjevnému podvodu podalo na policii trestní oznámení na neznámého pachatele.

ŘSD Hnutí DUHA potvrdilo, že Skanska peníze skutečně dostala. Proč je na fakturách také neexistující zelený most, vysvětlil tím, že stavební společnost namísto něj údajně udělala nějaké jiné – blíže neurčené – stavby související s ochranou přírody. Jaké to byly a proč je na fakturách uveden fiktivní most a ne ony, už neuvádí. Žádost ekologické organizace o podrobnosti o rozsahu dodávek a vykonaných prací však ŘSD odmítlo s poukazem na takzvanou pevnou, předem dohodnutou paušální cenu stavebních objektů.

Obdobně byl nedaleký, původně pilotově založený dálniční most (SO 207) vystavěn na návrh Skansky v rozporu se stavebním povolením – stavební společnost použila jednodušší a levnější způsob [3]. Dostala však zaplaceno 30 miliónů korun, tedy částku za původně navrženou náročnou konstrukci.

Obě sporné stavby se nacházejí v oblasti Moravské brány, kde je velmi dobře průchodná krajina. Proto má smysl právě zde umožnit zvířatům putovat z Beskyd a Slovenska do sudetských pohoří, aby se sem mohli i nadále vracet téměř vyhubení rysi a další vzácné šelmy. Vlci a rysi jsou v našich lesích potřební zejména pro udržení správného množství jelenů a srnců, kteří v lesích každoročně působí škody za miliardy korun. Hnutí DUHA proto argumentuje, že se investice do zelených mostů finančně vyplatí.

Ekologická organizace také varovala, že současná pravidla proplácení umožňují stavebním firmám, aby skrývaly dodatečné marže, a jsou patrně důvodem vysoké předraženosti českých dálnic.

Ředitelství silnic a dálnic sice prohlašuje, že přechody pro zvěř jsou jedním z hlavních důvodů vysoké ceny českých dálnic. Ale ve skutečnosti byly od roku 1999 postaveny pouhé čtyři zelené mosty. Stály dohromady 0,2 % z peněz, které vláda během posledních jedenácti let utratila na budování dopravní infrastruktury.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
"Je to evidentní podvod za desítky milionů. Skanska vyfakturovala stavbu, kterou ani nezačala budovat. Dodatečné výmluvy, že faktury sice proplatili, ale ne za fiktivní stavbu, která je na nich uvedená, nýbrž vlastně za něco úplně jiného, nepůsobí moc věrohodně. Veškeré zelené mosty u nás ve skutečnosti stály pouhé dvě tisíciny z toho, co stát v posledních jedenácti letech za dálnice utratil."

Kontakt:
Miroslav Kutal, telefon 728 832 889, email miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Barbora Šlapáková, telefon 731 465 279, email barbora.slapakova@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Částky za ekodukt na km 96,4 na fakturách činí 91 milionů korun (respektive 76, 5 bez DPH). Všechny faktury k ekoduktu (SO X226) a dálničnímu mostu (SO 207) jsou ke stažení na www.selmy.cz/data/faktury_D47_ver.zip (8 MB)

[2] Ministerstvo životního prostředí v roce 2005 stanovilo vybudování zeleného mostu poblíž obce Podhoří na dálničním kilometru 96,4 coby podmínku pro souhlas se stavbou dálnice. Ředitelství silnic a dálnic však přechod pro zvěř nikdy nezačalo stavět a ministerstvo přesvědčilo, že pro migraci velkých savců bude výhodnější navést zvěř pod stávající mostní objekty pod dálnicí a za tímto účelem vytvořit v krajině migrační koridory – vysadit pruhy zeleně. Ačkoliv od vydání nového rozhodnutí – kterým ministerstvo životního prostředí na změnu projektu kývlo – uplynulo 16 měsíců a ŘSD má na splnění této nové podmínky už pouze jeden rok, zatím nejsou vykoupeny žádné pozemky a ani vysazeny žádné stromy. Rozhodnutí MŽP z července 2009 je ke stažení na www.selmy.cz/data/D4704-MZP-ziv3-rozh1.pdf

[3] Místo dvoupolového mostu o rozpětí 8,5 metru a vratnými piloty do hloubky 10, 5 metru byl vybudován pouze 6 metrů široký tunel, který je pro velké savce nedostatečný. Podrobnosti na www.selmy.cz/data/Nedostatky_D47.pdf