Vlčí smečku v Lužických horách a další teritoria vlků na severu Čech pomohou mapovat noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Po úvodním semináři, který pro ně organizuje Hnutí DUHA v první půlce února v Rynolticích, se budou moci zapojit do dobrovolnického programu monitoringu a ochrany velkých šelem. Školení pro nové mapovatele bude celovíkendové od pátku 11. do neděle 13. února. Akce je určená především zájemcům o Vlčí hlídky na severu Čech, přihlásit se ale mohou v případě dostatečné kapacity i lidé, kteří se plánují zapojit v jiných oblastech České republiky.


U smečky v Lužických horách se dva roky za sebou podařilo potvrdit narození vlčat

V Lužických horách se vlci začali sporadicky objevovat od roku 2016. Výskyt vlčího páru tu o dva roky později potvrdili právě dobrovolníci Vlčích hlídek. Od té doby se na území Lužických hor postupně zformovala smečka. Její úspěšnou reprodukci se podařilo zachytit už dva roky po sobě v roce 2020 a 2021. A to přesto, že Chráněná krajinná oblast Lužické hory v poslední době čelí rozsáhlé těžbě dřeva. 

Vlk v Lužických horách; říjen 2021

Jeden z vlků lužickohorské smečky, říjen 2021; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


Vlci se pohybují také v Ralsku, Jizerských horách, na Frýdlantsku a Děčínsku

Lužickohorské vlčí teritorium není v severních Čechách jedinou oblastí výskytu těchto šelem. Vlčí smečka se pohybuje od roku 2014 také v Ralsku, od roku 2018 potvrzuje monitoring dobrovolníků Hnutí DUHA výskyt vlků také v Jizerských horách a na Frýdlantsku. Dvě smečky žijí i na česko-německém pomezí v oblasti Děčínska, u obou z nich se letos podařilo potvrdit rozmnožování.

Vyjící vlčí pár se podařilo zachytit na fotopasti na Frýdlantsku; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc 

 

Dobrovolníci Vlčích hlídek zjišťují, kde se vlci pohybují a sbírají genetický materiál pro jejich další výzkum

Vlčí a Rysí hlídky Hnutí DUHA vstoupily loni na podzim do dvaadvacáté monitorovací sezóny. Rozsáhlé aktivity tzv. „občanské vědy” - tedy výzkumu, na němž se do jisté míry podílí laická veřejnost - mají svůj počátek v Beskydech. Od té doby se rozšířily téměř do všech oblastí trvalého výskytu velkých šelem v ČR. Dobrovolníci pomáhají sběrem trusu či srsti chráněných šelem zjišťovat informace o jejich genetickém původu či potravních návycích. Nálezy stop pomáhají ochraně těchto druhů - odhalují prostorové nároky zvířat, způsob využívání krajiny a kořisti i nároky na ochranu citlivých klidových území, které šelmy potřebují pro rozmnožování a výchovu mláďat. Povinnost monitorovat populace těchto chráněných zvířat mají státy Evropské unie na základě takzvané Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).

Vlčí stopa; Lužické hory

K pobytovým znakům, které dobrovolníci Vlčích hlídek hledají a zaznamenávají patří např. stopy, trus, moč, srst nebo kořist. Na fotce vlčí stopa z Lužických hor; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysí hlídek Hnutí DUHA, uvedla: 

„Jsme rádi, že se nám oproti předchozí sezoně, kdy se úvodní semináře odehrávaly převážně v online prostoru, daří tato školení pořádat v jejich téměř klasické podobě a děkujeme všem dosavadním účastníkům i novým zájemcům za respektování platných protiepidemických opatření.”

Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek na Liberecku, řekla: 

„Během uplynulých dvou let jsme zaznamenali několik přesunů jádrové oblasti výskytu rozmnožující se vlčí smečky v Lužických horách. Bylo by zajímavé v rámci dalšího monitoringu zjistit, jestli jsou tyto přesuny zapříčiněny zvýšenou těžbou dřeva v daných lokalitách, nabídkou potravy či jinými faktory. Doufáme, že i s tím nám pomohou noví dobrovolníci Vlčích hlídek.”

Kontakty:

Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek Hnutí DUHA

Email: barbora.cerna@hnutiduha.cz, tel.: 778 969 368

Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek na Liberecku

Email: kristyna.fridrichova@hnutiduha.cz, tel.: 606 421 462

Radek Kříček, koordinátor Vlčích hlídek na Děčínsku

Email: radek.kricek@hnutiduha.cz, tel.: 723 435 156


Podpořil: