English version

Slavíme mezinárodní den rysů!

Jak dopadne setkání rysa s datlem?

11.6.2021, Martin Duľa, Šelmy.cz

Dnes, na Mezinárodní den rysů, se s vámi podělíme o nevšední zážitek, který se podařilo zdokumentovat Martinovi Duľovi v průběhu telemetrického sledování rysa Kryštofa v Moravském krasu. Jak dopadne rysí výpad na datla zaujatého dobýváním hmyzí potravy? Abychom mohli být svědky více podobných interakcí mezi vrcholovými predátory a dalšími obyvateli lesa, musí se rysům dařit překonávat civilizační bariéry a obsazovat i další pohoří v Česku. O lepší průchodnost krajiny usilujeme společně s partnery v mezinárodním projektu #SaveGREEN.Zachránili jsme rysy před vyhubením. Nyní jim musíme umožnit pohybovat se svobodně krajinou. Více o projektu #SaveGREEN najdete zde nebo v angličtině na: www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen.

 

  • Projekt SaveGREEN je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Zodpovědný Dunajský region v oblasti kultury a životního prostředí – specifický cíl: Podpora obnovy a správy ekologických koridorů. 

Projekt SaveGREEN, logo

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr