Smutným důkazem o bariérách v naší krajině je nález sraženého vlka na dálnici D 10 u Brodců nad Jizerou.


 

Ve středu 4. dubna ohlásil řidič sražené zvíře, pravděpodobně vlka, magistrátu Mladé Boleslavi. Jeho pracovník následně kontaktoval AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.  Mladý samec vlka byl do střetu s autem ve výborné fyzické kondici, vážil určitě více než 40 kg.

Zajímavou otázkou je původ zvířete a cíl jeho cesty.  Odkud pochází by měly zjistit genetické testy (sražený vlk byl předán Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, která s AOPK ČR v této problematice dlouhodobě spolupracuje). Nejbližší trvalá smečka se nachází v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, nabízí se tedy odpověď, že se jedná o mladého samce, který se oddělil od smečky a vydal se vlastní cestou hledat nové teritorium. U vlků je známo, že někteří jedinci v Evropě urazí i tisíce kilometrů, tento bohužel nepřešel první dálnici. 

Vloni byl nalezen sražený vlk na dálnici D1.

 

AOPK ČR

 

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.