V Javořích horách na česko-polském pomezí byla na začátku května nalezena březí vlčice, která zahynula obzvláště trýznivým způsobem. Z pitvy vyplynulo, že smrt s největší pravděpodobností nastala kvůli celkovému vyčerpání organismu.

Zvíře se zřejmě zachytilo levou nohou do pytláckého oka či smyčky a nedařilo se mu vyprostit. To vedlo k dehydrataci a hladovění. Jak se ocitlo na místě nálezu, není zřejmé. Šelmu, která ležela v lese 10 metrů od málo používané lesní cesty, nalezli motorkáři a podali o ní zprávu uživateli honitby. Proběhlo ohledání na místě za přítomnosti kriminální policie, které potvrdilo, že se jedná o samici vlka obecného. 

Cítím velkou lítost, protože vlky ve své honitbě pozoruji dlouhodobě a tvrdím, že vlk jako zvíře do přírody patří. Spolupracuji s Mendelovou univerzitou v Brně na monitoringu vlků, a proto jsem i případ hned nahlásil. Z polohy zvířete bylo zjevné, že vlčice nezahynula na místě, kde byla nalezena a byla na toto místo dopravena. Zároveň vylučuji možnost, že by se členové naší honitby na tomto otřesném činu podíleli,“uvedl František Holman, myslivecký hospodář z honitby, kde byla vlčice nalezena.

Miroslav Kutal, vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, dodal:

Vlčí teritoria mají stovky kilometrů čtverečních a teritorium smečky v Javořích horách se rozkládá na území mnoha honiteb na česko-polském pomezí. Během posledních let monitoringu jsme zaznamenali minimálně 3 různé vlky, kteří se pohybovali v oblasti Javořích hor bez části jedné končetiny. Toto je čtvrté zvíře, pro které bylo bohužel zranění fatální. Jiná březí vlčice, pravděpodobně ze sousední smečky, byla letos v březnu chycená do pytláckého oka u Wałbrzychu, asi 7 km od hranic z Českem. Pro úspěšné odhalení ilegálních aktivit v regionu je nezbytná mezinárodní spolupráce jak při monitoringu, tak při vyšetřování.


Tělo vlčice bylo převezeno na Fakultu veterinárního lékařství do Brna, kde bylo podrobeno pitvě. Ta potvrdila, že se jedná o samici vlka, v době smrti přibližně měsíc březí, v její děloze bylo šest plodů. Zvíře bylo závažně podvyživené a dehydratované, s oddělenou částí levé přední končetiny. Pitevní zpráva konstatuje, že nejpravděpodobnější příčinou úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu zvířete, ke kterému došlo zřejmě mechanickým zachycením jeho levého zápěstí na jedno místo – znemožnění pohybu zvířete pak vedlo k dehydrataci a hladovění a následné smrti. Pitva neprokázala přítomnost žádného viru ani kovových částic.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele. „Čtení pitevního protokolu není nic pěkného. Dokládá, že vlčice musela několik týdnů trpět, zhubla téměř o čtvrtinu původní váhy, v žaludku měla kus své vlastní tlapy a jehličí, v děloze šest vlčat. Pytlácké oka, smyčky nebo podobně zkonstruované zařízení jsou mimořádně neetické pasti a zvířeti působí dlouhou a trýznivou smrt žízní a hladem. Je jedno, zda někdo líčil konkrétně na vlka, nebo na jiné zvíře. Podáváme proto trestní oznámení na neznámého pachatele. Fakt, že se vzácné šelmy a dravci stávají i ve 21. století obětí pytláků, je opravdu ostudný,“ konstatoval František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.    

Nejedná se o první případ nelegálního usmrcení  tohoto chráněného živočicha. V březnu roku 2022 byl v katastru obce Heřmánkovice – tedy jen nedaleko od místa nalezení této utýrané vlčice – nalezen kadáver vlka se zbytky kovových částic, které ukazovaly na nelegální zástřel. Ten byl zdokumentován rovněž v roce 2020 v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a v roce 2019 na Mělnicku. Je pravděpodobné, že se nejedná o jediné případy nelegálního usmrcení vlka.Poznámky:

[1] Úmyslné usmrcení kriticky ohroženého druhu živočicha v rozporu s ust. § 50 odst. 2  zákona o ochraně přírody a krajiny je trestným činem ve smyslu ust. § 299 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.


Miroslav Kutal

Miroslav Kutal

Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Odborný garant Hnutí DUHA Šelmy

František Pelc

Ředitel AOPK ČR