V létě spatřili tři rysi z rehabilitační stanice Zoologické zahrady Bojnice na Slovensku opět volnou přírodu jihozápadního Německa při hranicích s Francií, konkrétně Falcký les.

Dvě samice Luna a Kaja a samec Lucky jsou sirotci nebo zranění rysi z volné přírody. Jejich převoz a znovuvypuštění do volné přírody Německa připravovala slovenská ZOO Bojnice a OZ Diana společně s partnery v Německu, Švýcarsku a Francii několik týdnů. Vše financoval program Evropské unie LIFE. O přípravách projektu jsme informovali i na selmy.cz.

Luna, Kaja a Lucky. Jména rysů vybrali žáci základních škol v Německu a ve Francii, což bylo součástí vzdělávacího projektu právě na téma rys. Prvního rysa, samici Lunu, vypustila do volné přírody ministryně životního prostředí Německa Ulrike Höfken spolkové země Porýní-Falc a prezident myslivecké asociace. Kaju a Luckyho vypustili pracovníci projektu z Nadace pro ochranu životního prostředí (Stiftung für Natur und Umwelt) z Porýní-Falc.

Jak popisuje na blogu německého WWF „divočinový“ expert WWF Moritz Klose, který u vypouštění rysů byl, musela zvířata překonat desetihodinovou cestu, než spatřila světlo u Waldleiningenu ve Falckém lese. Ihned po otevření boxů roční samec Lucky, tříletá samice Kaja a pětiletá Luna zmizeli v lese.

Všichni rysové mají GPS obojek, aby vědci mohli sledovat místa jejich výskytu a shromažďovat další poznatky o způsobu jejich života. V příštích týdnech a měsících si zvířata budou muset obstarat svou kořist a snad se začátkem příštího rozmnožovacího období postarat o nové přírůstky.

 

Kam se mohou reintrodukovaní jedinci rozšířit?

Území Falckého lesa v německém Porýní

 

Velikost teritoria rysa je zhruba 100–400 km2. Ve Falckém lese by mohlo ve spojení se sousedními severními Vogézami (5232 km2) žít až 100 rysích jedinců. Ti by si mohli z dlouhodobého hlediska vyměňovat genetickou informaci se subpopulací rysa ve středních a jižních Vogézách, dále v pohoří Jura (východní Francie, severozápadní Švýcarsko) a s alpskou subpopulací.

Schopnosti šíření rysa v kulturní krajině jsou v porovnání s vlkem menší. Zatímco vlk může putovat na vzdálenost větší než 1500 km, rys při hledání svého nového domova málokdy překoná vzdálenost větší než pár desítek kilometrů. Proto všichni rysi, kteří dnes v Německu žijí – což je asi 60–80 zvířat – pocházejí z reintrodukčních programů v minulých desetiletích a svůj areál výskytu významně nerozšiřují.

Falcký les přitom skýtá rysům ideální podmínky pro život. Je to největší spojitá lesní oblast v Německu, kde najdeme dost skal a podrostu – typické biotopy pro rysy – a málo silnic. V dalších pěti letech by se ve Falckém lese mělo vypustit celkem 20 rysů ze Slovenska a Švýcarska, upřednostňováni budou rysi z odchytu ve volné přírodě.

 

 Široká spolupráce napříč mnoha odvětvími

 

Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci německých a francouzských zájmových skupin jako jsou myslivci, chovatelé ovcí a dalších hospodářských zvířat, úřady, lesníci, ochranářské spolky, zemědělci, popř. majitelé pozemků a zvýšit toleranci k výskytu velké šelmy například zřízením tzv. rysího parlamentu, dále putovními výstavami, či přednáškami. Kromě vědecké práce (sledování rysů pomocí telemetrie) a vzdělávacích aktivit jako je vydání informačních materiálů i pro školy má projekt za úkol přepracování managementového plánu rysa z roku 2008, který s reintrodukcí nepočítal.

 

SIMONA HORKÁ