Do této chráněné krajinné oblasti se vrátil po dvouleté přestávce. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty potvrdili, že ovce a srnu poblíž Rudimova strhla právě tato šelma. 

 „Kromě poradenství a pomoci při administrování náhrady škody na hospodářských zvířatech nabízíme chovatelům nově k zapůjčení také sítě a elektrické ohradníky. Pokud šelmy způsobí škody, mají farmáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci. Jsme v kontaktu s krajským úřadem, příslušnými obecními úřady i hospodáři,“ vysvětluje Jiřina Gaťáková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty.

„Chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (zejména ovce, kozy či mladý skot) hlavně na noc řádně zabezpečili: umístili je například do pevného objektu nebo do vyšší, nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li to možné. Osvědčuje se také připěvnění barevných pruhů látky, takzvaných zradidel, na ohradu. Klasickou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Zkušenosti z německé Lužice či Beskyd ukazují, že škodám je možné předcházet,“ říká Jiřina Gaťáková.

„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnoženou spárkatou zvěř, která způsobuje značné škody zemědělcům i lesníkům. Velké šelmy si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy a zvyšují tak kondici populace volně žijících srnců, daňků, muflonů i divokých prasat,“ uzavírá Jiřina Gaťáková. Vlk zachycený na fotopasti v Javorníkách v roce 2013

Vlk zachycený na fotopasti v Javorníkách v roce 2013

Bílé Karpaty leží na okraji areálu, ve kterém se vlci pohybují. Letos byla hlášena jejich pozorování z Beskyd a slovenského příhraničí. V Bílých Karpatech se v posledních deseti letech objevili několikrát, nezdá se však, že by zde žila stabilní populace této vzácné šelmy.

Kromě karpatské populace přicházejí do České republiky vlci také z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Jejich výskyt byl letos potvrzen na Kokořínsku, Broumovsku, Frýdlantsku, Jeseníkách, Šluknovském výběžku či Krušných horách.

Aktuální případ výskytu vlků v Bílých Karpatech okomentoval také expert na velké šelmy Hnutí DUHA Olomouc Miroslav Kutal:

„Vlci se do karpatských pohoří na hranici se Slovenskem vrací od poloviny devadesátých let, aktuální výskyt v Bílých Karpatech tedy není až tak překvapivý. Ostatně mnohem rozšířenější jsou vlci v Čechách: pravidelně se vyskytují v Podbezdězí, na Broumovsku nebo na Šluknovsku, méně často i v dalších pohraničních oblastech. Setkání s vlkem není pro člověka nebezpečnější než se setkání s jinou divoce žijící šelmou. Ohroženy však mohou být ovce, které nejsou před útoky šelem zabezpečeny. Hnutí DUHA Valašsko proto chovatelům zdarma radí, jak svá stáda správně zabezpečit. Návrat vlků neznamená zásadní ohrožení pro chov ovcí, jak dosvědčují i zkušenosti z Beskyd, kde byl v uplynulých letech výskyt vlků častější.”

Kontakty:

Jiřina Gaťáková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, jirina.gatakova@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, karolina.sulova@nature.cz

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc (expert na velké šelmy), miroslav.kutal@hnutiduha.cz