Na počátku roku padl u okresního soudu v německém Montanbaur verdikt pro myslivce, který loni v dubnu zastřelil vlka v oblasti Westerwaldu ve spolkové zemi Porýní-Falc. Ačkoliv se lovec obhajoval tím, že si chráněného vlka spletl s toulavým psem, jednalo se trestný čin, za který mu byla uložena pokuta 3500 Euro. Kromě toho mu byl natrvalo odebrán lovecký průkaz.

Loňská událost byla o to smutnější, že zastřelené zvíře bylo pravděpodobně první, které se v oblasti objevilo po vyhubení této šelmy před sto dvaceti lety. Prvně byl vlk přímo pozorován již loni v únoru, kdy se jej podařilo dokonce i vyfotografovat.Nejen pro odborníky z německé ochranářské organizace NABU bylo vysvětlení události nepřijatelné. Podle německého spolkového zákona totiž může lovec na zvíře střílet až ve chvíli, kdy jej jednoznačně identifikuje. O výskytu vlka v oblasti byla navíc veřejnost informována prostřednictvím médií. Myslivec po zastřelení nešel svůj úlovek ani zkontrolovat a ke svému činu se přihlásil až ve chvíli, kdy o náhodném nálezu mrtvé šelmy informovala média.

Zastřelený vlk v oblasti Westerwaldu. Zdroj: nabu.de.

Následná genetická analýza zjistila, že „westerwaldský vlk“ pocházel z italské populace. Zvíře tedy překonalo při cestě do západního Německa několik set kilometrů a mohlo znamenat cenné genetické oživení německé vlčí populace. Ta je totiž tvořena především lužickými vlky, kteří pocházejí z Polska.

Dále se ukázalo, že zastřelený vlk byl zhruba rok před svou smrtí v sousedním Hesensku postřelen do zadní končetiny. I přes své zranění se ale přesunul do Westerwaldu, kde následující rok dokázal téměř nepozorovaně přežívat. Zdejší lesnatá krajina mu poskytovala dostatek potravy.

Odborníci z německé ochranářské organizace NABU rozhodnutí soudu vítají, neboť rozsudek říká, že střelba na vlka je závažný trestní čin a bude tak i v budoucnu posuzována. V České republice se žádného pytláka velkých šelem zatím nepodařilo usvědčit, přestože odborníci odhadují, že u nás mohlo být upytlačeno až 500 rysů. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsaly odměnu 100.000 Kč za oznámení, jež povede k usvědčení pachatele, který rysa, vlka nebo medvěda ilegálně zastřelil.

 

JOSEFA VOLFOVÁ