Podobně jako u nás, konkrétně na Dokesku, tak se letos narodila mláďata vlků i v dalších státech Evropy. Po potvrzeném rozmnožování v Dánsku následují naši sousedi, Rakousko a Německo.

Foto: BMLVS, Josef Kugler

 

V Rakousku se vlci rozmnožili již druhý rok po sobě. V červnu potvrdila spolková armáda letošní narození vlčat ve vojenském prostoru Allentsteig v Dolním Rakousku, zhruba 30 kilometrů od našich hranic. K trvale se vyskytujícím dvěma dospělým jedincům spolu s loňskými vlčaty přibylo nyní šest dalších mláďat. Celkem čítá smečka pravděpodobně jedenáct jedinců. Odborník Christian Pichler z WWF říká: „Není to výhra jen pro domácí ochranu přírody, ale mohou z toho dlouhodobě profitovat i sousední země, neboť Rakousko hraje důležitou roli jako spojka evropských vlčích populací.“

Už nyní můžeme tedy s jistotou říci, že i Rakousko po 100 letech znovu trvale osídlili vlci. Nové rozmnožování ukazuje, že vlk nachází v Rakousku vhodné podmínky k trvalému etablování/usazení. „Člověk se musí zase naučit s vlky žít na jednom místě. Přesto však musíme brát vážně starosti dotčených zájmových skupin jako jsou myslivci, lesníci a zemědělci a zpracovat společná řešení pro bezkonfliktní společné soužití,“ dodává Pichler. WWF tak vyzývá politiky, aby vytvořili odpovídající rámcové podmínky a fundovanou osvětovou práci, modely financování pro pastevce stád a lepší systém náhrad škod.

 

Foto: BMLVS, Josef Kugler

 

Pozitivně se k výskytu vlků ve vojenském prostoru vyjadřuje i Ottokar Jindrich z rakouské spolkové armády, která je také důležitým partnerem v ochraně velkých šelem. „Vlk je v Allentsteigu zase doma a cítí se tu evidentně dobře. Spolkové ministerstvo obrany se zodpovědně zabývá tématem ochrany přírody. Myslíme si, že soužití člověka a vlka je možné.“

 

Po 150 letech se narodila vlčata v Bavorsku

V Národním parku Bavorský les, sousedícím s Národním parkem Šumava, se kterým tvoří jeden z největších bilaterálních parků střední Evropy, potvrdilo video z fotopasti z konce července narození vlčat a tedy výskyt vlčí smečky. Na krátkém záběru můžeme spatřit tři vlčata a zřejmě dospělého jedince.

 

Foto: NP Bavorský les

 

Po zhruba 150 letech můžeme říci, že žije v Bavorsku vlčí smečka. Právě tam na rozdíl od severovýchodních spolkových zemí, kde koexistují desítky vlčích smeček, se vyskytovalo od roku 2006 vždy pouze několik jedinců, kteří pochází buď z jihozápadní alpské populace, nebo severovýchodní nížinné populace. Stálí vlci, to znamená jedinci, kteří se v regionu vyskytují prokazatelně více než půl roku, se nachází kromě Národního parku Bavorský les, také na vojenském cvičišti Grafenwöhr 50 kilometrů od Rozvadova. Tady byl potvrzen vlčí pár už na konci roku 2016, ale potomci zatím ne.

Na posledním záběru z fotopasti se objevila tři vlčata. Odborníci nález očekávali, neboť i tady měli důkazy o výskytu vlčího páru. Podobně jako v Rakousku je v Bavorsku v řešení podpůrný program k ochraně stád.

 

SIMONA HORKÁ

 

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.