Od podzimu mají základní a střední školy v Ústeckém a Karlovarském kraji možnost zkusit nový environmentální program Vlci se k nám vrací, máme se jich bát?, který se zabývá tématikou velkých šelem a originálním způsobem propojuje klasickou pedagogiku se vzděláváním přímo v terénu.

Program probíhá pod hlavičkou Hnutí DUHA Olomouc a vyučuje jej Bc. Štěpánka Kadlecová - koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, která se dlouhodobě zabývá nejen vlky, ale i environmentální výchovou, kterou studovala na Technické univerzitě v Liberci, obor Volnočasová pedagogika.

Základní nebo střední škola si může zvolit krátkou nebo dlouhou formu programu. Krátká varianta zahrnuje besedu se žáky na téma návratu vlka přímo v budově školy. Dlouhá varianta je “lesní exkurzi”, nebo-li beseda se žáky v přírodě a přímé ukázky v praxi. Škola může využít obou typů programů.

Program není podáván v přednáškovém stylu, lektorka s žáky po celou dobu vede dialog a o každém z vybraných témat si se žáky povídá. Nechává tak prostor nejen pro otázku, ale především pro to, aby každý žák udělal vlastní názor na rozebíranou problematiku. Terénní monitoring je doprovázen různými praktickými úkoly například: rozeznávat stopy. trus, orientovat se v terénu atd.

Témata, které program obsahuje:

  • Historie šelem na území ČR
  • Průběh návratu šelem na území ČR
  • Seznámení s prací stopaře vlků
  • Funkce vlka v přírodě
  • Jak se dotýká návrat vlka chovatelů hospodářských zvířat a jak se mohou chovatelé bránit
  • Stručné povídání o životě vlčí smečky

Velkým benefitem programu je, že pokud škola svolí, bere s sebou lektorka svého Československého vlčáka Koniáše, který je vlkům velmi podobný. Koniáš je velmi přátelský k dětem a s jistotou můžeme říct, že jeho přítomnost zážitek dětí zvyšuje.

Program může být aplikovaný na jakékoliv škole v Ústeckém nebo Karlovarském kraji, případně se dá domluvit i návštěva školy z jiného kraje. 

Více informací a možnost objednání programu naleznete na adrese: https://www.selmy.cz/vychova-a-osveta/prednasky-pro-skoly/


Štěpánka Kadlecová, lektorka a koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, řekla:

Žáci si v rámci programu vyzkouší rozeznávat stopy a zvířata natočená na fotopast. Prohlédnou si výbavu, kterou s sebou stopař na monitoring nosí a zkouší určovat k čemu slouží. Během terénního monitoringu si dále žáci vyzkouší své orientační schopnosti při hledání fotopastí i hledání stop a při simulační hře na lesní zvířata vyzkouší, jaká strategie lovu je pro vlky nejefektivnější.”


Kontakty:

Štěpánka Kadlecová, lektorka a koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, stepanka.kadlecova@hnutiduha.cz, 608 983 426

Projekt Vlci se knám vrací, máme se jich bát? podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Výstupy nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.