English version

Nabídka výukového programu/přednášky pro střední a základní školy o vlcích, rysech a medvědech

Proč si objednat právě tento program právě u nás?

Aktuální nabídka:

  1. Výukový program v rozsahu dvou vyučovacích hodin, kdy se studenti aktivně zapojují a na závěr mají prostor pro diskusi.
    • určeno pro 4.–9. ročník ZŠ, SŠ nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah přizpůsobován věku posluchačů
  2. Jednohodinová (45 minut) přednášku, v níž jsou obsaženy ty nejpodstatnější informace.
    • určeno pro 4.–9. ročník ZŠ, SŠ nebo pro vyšší stupně SŠ, rozsah přizpůsobován věku posluchačů

    MilikovVyukovy program 

  3. Celodenní exkurze do prostředí výskytu velkých šelem s praktickou ukázkou stopování nejen velkých šelem, ale i ostatních divokých zvěře v českých a moravských lesích

terénní exkurzeterénní exkurze - odlévání stop

„Výukový program „Velké šelmy v naší přírodě: máme se jich bát nebo je chránit?“ svou poutavostí, aktuálností i vtipem plně přitáhl pozornost studentů. Přednášející vybrali ze spousty poznatků právě tolik, kolik je pro středoškoláky únosné a zajímavé. Projekce fotografií a map, doplněná o hlasy zvířat, i praktické ukázky odlitků stop – to vše bylo spojeno do zajímavé mozaiky, kterou vytvářeli dva přednášející. Doporučuji všem školám – nejen těm našim beskydským…“
Mgr. Petr Zemánek, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

 

 

Co se v programu žáci dozví?

Jak se daří rysům, vlkům a medvědům v České republice? Jsou vůbec tyto šelmy pro naši přírodu důležité? Co nám prozradí stopy v blátě a ve sněhu? Jak se připravit na letní výpravu do míst, kde žijí medvědi? To vše a spousty dalších zajímavostí se dozvíte v našem výukovém programu. Také vám promítneme unikátní fotografie a videa velkých šelem pořízené v České republice, kteří žijí možná jen kousek od vaší školy.

Na výukovém programu nebo na exkurzích se studenti dozví informace o rozšíření šelem v ČR i ve světě, jejich skrytém životě, významu pro lesní ekosystém, o faktorech, které je ohrožují a důležitosti jejich ochrany, případně i možnostech, jak se do ní mohou sami zapojit.

Program využívá prvků multimediální prezentace – promítání unikátních fotografií z české přírody, snímků a videí z fotopastí, zvukové nahrávky hlasů velkých šelem a dalších lesních živočichů. Využíváno je dataprojektoru a přenosného počítače (vlastního nebo součástí vybavení učeben). Program je také doplněn o ukázky odlitých stop, které si na exkurzích mohou účastníci sami odlít. Jako doplněk budou zdarma k dispozici informační materiály o velkých šelmách, které můžete později využít ve výuce.

 

Rys Olda z fotopasti

Dále nabízíme

Cena

Lektoři

Michal Bojda – vedoucí ekovýchovných programů o velkých šelmách, absolvent učitelství biologie a zeměpisu na Pedagogické fakultě MU v Brně, člen ČSOP Rožnov pod Radhoštěm.

Tomáš Krajča - student Ochrany a tvorby životního prostředí na UP v Olomouci a lektor ekologických výukových programů v českém, ale i polském jazyce.

Štěpánka Kadlecová - lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Krušných horách

Josefa Volfová - lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Pošumaví a na Šumavě

Odborný garant programu

Miroslav Kutal - absolvent Systematické biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde získal také způsobilost k učitelství biologie na středních školách. Aktuálně akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Více o našich lidech
 

Kontakt

Michal Bojda (Morava), michal.bojda@hnutiduha.cz, tel. 736 286 317 nebo 734 233 993

Josefa Volfová (Šumava a Pošumaví), josefa.volfova@hnutiduha.cz, tel. 775 734 434

 

Jak naše programy vnímají žáci?

Podívejte se zde.

 

Také o nás řekli:

 

Celé dva dny se Základní školou Vsetín Sychrov ozývalo táhlé vlčí vytí, ňafání rysa ostrovida i mručení medvěda, krále beskydských zvířat.
To přišel za žáky 4. až 9.ročníků školy pracovník Hnutí Duha, pan Michal Bojda a vyprávěl jim o velkých šelmách v Beskydech, o jejich životě, zvycích, o tom, jaký přínos mají pro krajinu. Také o tom, kde se nimi, či jejich pobytovými znaky, může člověk v přírodě setkat.
Děti překvapilo, že i k nám, do Vsetínských vrchů občas zavítá vzácné a plaché zvíře – vlk. Teď už ale vědí, že se ho nemusí bát, vlk setkání s člověkem skutečně nevyhledává, vlk se mu chytře snaží vyhnout. Také pobytové znaky medvěda samotáře můžeme občas objevit, bude to hlavně stopa jeho tlap, nebo rozdrápaný starý kmen, kde medvěd hledal larvy brouků, či stržená kůra stromu. No a jak zajistit, že nedojde k blízkému setkání s dravou šelmou? Je to přece jednoduché, jít lesem a občas promluvit, zaklepat na strom klacíkem, dupnout si… všechny šelmy mají mnohem lepší sluch i čich než člověk, a tak ho jistě objeví dřív, než by došlo k setkání.
Velké šelmy je třeba chránit. Jsou nádhernou a majestátní součástí naší přírody a mají tu své nezastupitelné místo. Člověk si nemůže osobovat právo na celý svět, měl by ho pokorně sdílet s ostatními organismy. A to je poznání, ke kterému děti ve škole vedeme. Přednášky měly velký úspěch a žáci byli skutečně nadšeni. Těšíme se zase na příští rok, kdy nám pan Bojda přinese nové závěry ze svých pozorování i nové příběhy o krásných beskydských šelmách.
Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr