English version

Nabídka výukového programu/přednášky pro střední a základní školy o vlcích, rysech a medvědech

Již dlouhou dobu se zabýváme realizací environmentálních programů na základních a středních školách. Žákům předáváme zábavnou a objektivní formou informace, které se s návratem velkých šelem a s jejich monitoringem pojí. Po domluvě zrealizujeme program v kterémkoli regionu ČR.

Proč si objednat tento program právě u nás?

Cíle programu

 

Aktuální nabídka:

1. O vlcích, rysech a medvědech

 1. jaké druhy velkých šelem u nás žijí
 2. čím se živí vlk, rys nebo medvěd 
 3. seznámí se s třemi druhy velkých šelem, které u nás žijí a díky bohatým zkušenostem lektorů a autentickým záběrům z fotopastí poznají každodenní život těchto druhů 

 

2. Vlci za našimi dveřmi

 1. jak se daří vlkům v České republice
 2. jaký mají vlci význam pro naši přírodu
 3. informace o rozšíření šelem v ČR i ve světě
 4. jaký je skrytý život šelem
 5. jaký je jejich význam pro lesní ekosystém
 6. o faktorech, které je ohrožují a důležitosti jejich ochrany, případně i o možnostech, jak se do ní mohou sami zapojit

 

3. O vlcích, rysech a medvědech

 • určeno především pro 7. - 9. třídu (12 - 14 let)
 • program probíhá v prostorách školy, pokud nemá škola jiný požadavek
 • délka programu je 2x 45 min
 • program je veden zábavnou a povídací formou
 • témata programu: návrat velkých šelem do ČR, fungování potravního řetězce, ekosystém a role velkých šelem v něm
 • během programu se žáci dozví:
 1. jaké druhy velkých šelem u nás žijí
 2. čím se živí vlk, rys nebo medvěd 
 3. informace o rozšíření šelem v ČR i ve světě
 4. informace o jejich skrytém životě
 5. jaký je význam velkých šelem pro lesní ekosystém
 6. jaké jsou faktory, které je ohrožují a důležitost jejich ochrany
 7. jak se do ní mohou sami zapojit.

 

4. O vlcích, rysech a medvědech - soužití s velkými šelmami

 

MilikovVyukovy program 

 

5. O vlcích, rysech a medvědech_exkurze

 1. jaké druhy velkých šelem u nás žijí
 2. čím se živí vlk, rys nebo medvěd
 3. co nám prozradí stopy v blátě a ve sněhu
 4. jak se připravit na letní výpravu do míst, kde žijí medvědi
 5. jak rozpoznávat přítomnost velkých šelem v přírodě a další lesních druhů

 

terénní exkurzeterénní exkurze - odlévání stop

 

Celé dva dny se Základní školou Vsetín Sychrov ozývalo táhlé vlčí vytí, ňafání rysa ostrovida i mručení medvěda, krále beskydských zvířat.

To přišel za žáky 4. až 9.ročníků školy pracovník Hnutí Duha, pan Michal Bojda a vyprávěl jim o velkých šelmách v Beskydech, o jejich životě, zvycích, o tom, jaký přínos mají pro krajinu. Také o tom, kde se nimi, či jejich pobytovými znaky, může člověk v přírodě setkat.

Děti překvapilo, že i k nám, do Vsetínských vrchů občas zavítá vzácné a plaché zvíře – vlk. Teď už ale vědí, že se ho nemusí bát, vlk setkání s člověkem skutečně nevyhledává, vlk se mu chytře snaží vyhnout. Také pobytové znaky medvěda samotáře můžeme občas objevit, bude to hlavně stopa jeho tlap, nebo rozdrápaný starý kmen, kde medvěd hledal larvy brouků, či stržená kůra stromu. No a jak zajistit, že nedojde k blízkému setkání s dravou šelmou? Je to přece jednoduché, jít lesem a občas promluvit, zaklepat na strom klacíkem, dupnout si… všechny šelmy mají mnohem lepší sluch i čich než člověk, a tak ho jistě objeví dřív, než by došlo k setkání.

Velké šelmy je třeba chránit. Jsou nádhernou a majestátní součástí naší přírody a mají tu své nezastupitelné místo. Člověk si nemůže osobovat právo na celý svět, měl by ho pokorně sdílet s ostatními organismy. A to je poznání, ke kterému děti ve škole vedeme. Přednášky měly velký úspěch a žáci byli skutečně nadšeni. Těšíme se zase na příští rok, kdy nám pan Bojda přinese nové závěry ze svých pozorování i nové příběhy o krásných beskydských šelmách.

Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín, Sychrov 97

 

  

Rys Olda z fotopasti

 

Dále nabízíme

 

Cena

 

Lektoři

Michal Bojda – vedoucí ekovýchovných programů o velkých šelmách, absolvent učitelství biologie a zeměpisu na Pedagogické fakultě MU v Brně, člen ČSOP Rožnov pod Radhoštěm.

Tomáš Krajča - doktorand Ochrany a tvorby životního prostředí na UP v Olomouci a lektor ekologických výukových programů v českém, ale i polském jazyce, odborný pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny

Štěpánka Kadlecová - lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Krušných horách

Josefa Volfová - lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Pošumaví a na Šumavě

Radek Kříček - koordinátor Vlčích hlídek na Šluknovsku a v Lužických horách

 

Odborný garant programu

Miroslav Kutal - absolvent Systematické biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde získal také způsobilost k učitelství biologie na středních školách. Aktuálně akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

 

Více o našich lidech

 

Kontakt

Michal Bojda (Morava), michal.bojda@hnutiduha.cz, tel. 736 286 317 nebo 734 233 993

Josefa Volfová (Čechy), josefa.volfova@hnutiduha.cz, tel. 775 734 434

 

Jak naše programy vnímají žáci?

Podívejte se zde.

Nabídka výukového programu/přednášky pro střední a základní školy o vlcích, rysech a medvědech: Nabídka environmentálního programu Ústecký a Karlovarský kraj

 

TERÉNNÍ EXKURZE

Příjměte naše pozvání na terénní exkurze za poznáním přírody, kde se vyskytují velké šelmy. Exkurze vám nabídnou jedinečnou možnost seznámit se s přírodou Javorníků, Krušných hor, Lužických hor, Jizerských hor, Šumavy, Českosaského Švýcarka - oblastí výskytu velkých šelem a krásných prastarých lesů, kde při troše štěstí můžete zahlédnout puštíka bělavého, datlíka tříprstého nebo tetřívka obecného.

 

Termín:

 • termíny najdete na našem facebookovém profilu Ochrana velkých šelem

 • na základě dohody se zájemci o exkurzi

Délka a časová náročnost:

 • 8 až 12 Km, cca 6 hodin

 • u každé terénní exkurze jsou zveřejněny podrobnější propozice

Cena:

 • 200 Kč/osoba

Průvodce

Michal Bojda žije s rodinou na úpatí Javorníků. Začínal jako dobrovolník Vlčích hlídek, posledních 5 let pracuje v Hnutí DUHA Olomouc jako vedoucí školních ekovýchovných programů a exkurzí. Nadále se věnuje monitoringu velkých šelem, v Javorníkách zná proto každý rysí chodník a další zajímavá místa valašské krajiny.

 

Štěpánka Kadlecová žije celý svůj život v Krušných horách, po boku má vždy svého věrného čtyřnohého “trochuvlčího” parťáka. Začínala jako dobrovolnice u Vlčích hlídek, nyní naplno vykonává monitoring velkých šelem, koordinaci dobrovolníků pro Krušné hory a ekovýchovné programy a exkurze.

 

Radek Kříček se přidal k Vlčím hlídkám v roce 2013, když se v Německu kousek od jeho rodného Děčína začli objevovat první vlci. Postupně se stal koordinátorem monitoringu a ochrany šelem na Děčínsku. Kromě toho se věnuje fyzice, astronomii a její popularizaci.


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr