Vlčí pár, který se před několika lety usadil v Beskydech, přivedl letošní jaro na svět vlčata. Potřetí v řadě se narodila vlčata taky ve smečce v Javorníkách na moravsko-slovenském pomezí. 

Beskydská vlčata dovádí v trávě; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


Úspěšné rozmnožování se podařilo potvrdit terénním pracovníkům a zoologům z Hnutí DUHA Olomouc a Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Ačkoliv jsou vlci plaší a kontaktu s člověkem se vyhýbají, podařilo se letos zoologům pozorovat a zaznamenat vlčata krátce i přímo v terénu. Další vývoj obou smeček mohou v Beskydech a v Javorníkách pomoci mapovat i noví dobrovolníci Vlčích hlídek. Registrace na úvodní školení je možná na webu Šelmy.cz.

Beskydská vlčata; zdroj: Martin Duľa

Vlčata letos zoologové krátce pozorovali a vyfotili přímo při monitoringu v terénu; zdroj: Martin Duľa 

Výskyt vlků v Beskydech letos v létě doprovází časté útoky na ovce. K většině škod ale dochází na nedostatečně zabezpečených pastvinách. Zabránit škodám mohou chovatelé např. zajištěním stád pomocí kvalitních elektrických ohradníků. Další variantou je také zavírání ovcí a koz na noc do košárů či chléva nebo pořízení pasteveckých psů vhodného plemene [1]. Hnutí DUHA Olomouc a Mendelova univerzita v Brně pomáhají některým chovatelům v Beskydech a v Javorníkách s vyřízením podpory na účinné zabezpečení ovcí. Část chovatelů už zabezpečení realizovala v rámci projektu podpořeného z Operačního programu životní prostředí. 


Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, uvedl:

„Potvrzení rozmnožování vlků představuje pro Chráněnou krajinnou oblast Beskydy významnou událost. Věřím, že tak jako rysové, stanou se i vlci trvalou součástí zdejší přírody. I v následujících měsících budeme pohyb vlčích rodin v Beskydech a Javorníkách podrobně sledovat. Uvítáme také poznatky o pohybu vlků a dalších velkých šelem od veřejnosti na e-mailu stopy@selmy.cz.“

Martin Duľa, zoolog se zaměřením na populační a potravní ekologii velkých šelem z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, k tématu doplnil:

„Snížení kvóty lovu vlka na Slovensku v posledních letech a celoroční ochrana v příhraničních oblastech s Českou republikou umožnila expandovat vlkům i do dalších oblastí na okraji Západních Karpat. Vlci budou postupně obsazovat další příhodné biotopy a volná teritoria v oblasti Beskyd, Javorníků a dalších navazujících pohoří. Je proto potřeba využít všechny dostupné prostředky a realizovat preventivní zabezpečení před útoky velkých šelem. Pokud chceme, aby vlk efektivně pomáhal s regulací volně žijících kopytníků, musíme zamezit tomu, aby získával lehce dostupný zdroj potravy v podobě hospodářských zvířat.“ 


Poznámky:    

[1] Více o možnostech zabezpečení ovcí a dalšího dobytka lze najít na www.ochranaovci.cz.

Kontakty: 

Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu velkých šelem Hnutí DUHA, michal.bojda@hnutiduha.cz, 734 233 993
Martin Duľa, zoolog - potravní a populační ekologie velkých šelem, Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, martin.dula@mendelu.cz, 770 137 635


Podpořil: