Přímo v migračním koridoru velkých savců v katastru obce Visolaje má vzniknout rozsáhlá soukromá stavba o podlahové ploše víc jak 1600 m2. Území se nachází v blízkosti evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, kde jsou předmětem ochrany také velké šelmy jako vlk, rys nebo medvěd. Pro jejich přežití na česko-slovenském pomezí je zachování zbývajících migračních koridorů mezi jednotlivými pohořími nezbytné. Stavba v ose koridoru velkých savců by potenciálně mohla ohrozit i beskydskou populaci velkých šelem. Trenčínský úřad ale vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučil. Hnutí DUHA Šelmy proto žádá o přeshraniční posouzení záměru a jeho vlivu na kriticky ohrožené živočichy.

Poslední prostupná místa západního Slovenska jsou v ohrožení. Obzvlášť nezodpovědné rozhodnutí učinil letos v této věci okresní úřad v Trenčíně. Vyjadřoval se k zamýšlené stavbě v katastru obce Visolaje, která se nachází zhruba 20 km vzdušnou čarou od českých hranic. Součástí developerského záměru mají být podle projektové dokumentace například garáž pro 26 aut, výtah nebo 400 metrů dlouhá příjezdová cesta a podlahová plocha objektu přesáhne 1600 m2. Trenčínský úřad vydal stanovisko konstatující, že zamýšlená stavba nebude mít vliv na území chráněné soustavy Natura 2000 a pootevřel tak dveře k jeho realizaci. A to i přesto, že výstavba je naplánována přímo v důležitém migračním koridoru, na což byli úředníci upozorněni Správou CHKO Strážovské vrchy a okresním úřadem v Púchově.


Předmětem ochrany v blízkých územích Natura 2000 jsou rovněž chráněné druhy velkých šelem. 

„Požadujeme přeshraniční posouzení vlivu záměru. Případná realizace by podle nás, navzdory názoru okresního úřadu v Trenčíně, mohla mít významný vliv na předměty ochrany území Natura 2000 nejen na Slovensku, ale v případě EVL Beskydy také v České republice. Těmi jsou mimo jiné právě kriticky ohrožení rysi, vlci a medvědi,” uvedl k možné výstavbě v migračním koridoru terénní pracovník Hnutí DUHA Šelmy Michal Bojda.

Postup okresního úřadu v Trenčíně rozporují také slovenští ochranáři. 

„WWF Slovensko nesouhlasí s rozhodnutím úřadu v Trenčíně. Strážovské vrchy jsou důležité pro migraci šelem v této části Karpat a za posledních několik let bylo investováno nemálo prostředků na identifikaci koridorů. Migrační koridory umožňují pohyb mezi Javorníky a Strážovskými vrchy a dále na jih směrem do Štiavnických vrchů nebo na západ do Beskyd. Když zvířata uzavřeme jen v chráněných územích a zamezíme jejich migraci, zabráníme výměně genů a ohrozíme přežití populace z dlouhodobého hlediska,” řekla manažerka projektu SaveGREEN ve WWF Slovensko Romana Uhrinová.

Migrační koridory jsou poslední místa v člověkem pozměněné krajině, kudy se mohou živočichové a zejména velcí savci přesouvat na velké vzdálenosti. Využívají je třeba mladí medvědi, vlci a rysi při hledání nových teritorií. Pro přežití populací velkých šelem je proto zachování migračních koridorů nezbytné. V okolí Váhu byly prostupné migrační koridory odborně zmapovány už v roce 2013 [1]. Mapování migračních koridorů a kritických míst pokračovalo v rámci mezinárodních projektů ConnectGREEN a TRANSGREEN, které upozornily na význam migračního koridoru u Visolají a pro jeho zachování doporučili [2] udržet ho bez zástavby. V současnosti o zachování migračních koridorů v Karpatech usiluje řada partnerů včetně Hnutí DUHA Šelmy nebo WWF Slovakia v projektu SaveGREEN [3]. Na existenci funkčních migračních koridorů jak na české, tak na slovenské straně závisí populace velkých šelem také v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Pouze zde v rámci celé České republiky žijí všechny tři druhy pohromadě. A to díky pravidelnému příchodu nových jedinců právě ze Slovenska.


Poznámky:

[1] Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno 2014. 48 pp. Dostupné ke stažení zde.

[2] Katalog doporučených opatření pro zabezpečení průchodnosti pro živočichy v oblasti Kysuce - Malá Fatra - Strážovské vrchy najdete zde.

[3] Projekt SaveGREEN, financovaný z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP), se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Jeho cíle jsou identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Hnutí DUHA Šelmy je spolu s Centrem dopravního výzkumu českým partnerem projektu v pilotní oblasti Beskydy-Kysuce.


Kontakty:

Michal Bojda

Terénní pracovník projektu SaveGREEN v Beskydech, Hnutí DUHA Šelmy

Radek Kříček

Manažer projektu SaveGREEN, Hnutí DUHA Šelmy

Andrea Settey Hajdúchová

WWF Slovensko