Ohledávání ostatků dánského vlka v roce 2012. Foto: Henrik Kjær BakJiž v roce 2012 získali dánští biologové první důkaz o přítomnosti vlků v Dánsku po téměř rovných dvou stech letech. Tehdy pozorovala skupina ornitologů „podezřelou“ psovitou šelmu na severu země. Když o měsíc později nalezli pozůstatky tohoto zvířete, získali přírodovědci první jasný důkaz o šíření lužických vlků do Dánska. Zdaleka se ale nejednalo o poslední pozorování této šelmy. Liselotte Andersenová a Thomas Jensen letos na konferenci o biodiverzitě na univerzitě v Aarhus prezentovali výsledky DNA analýz vzorků vlčích trusů a slin z let 2013 a 2014. Jejich závěry hovoří jasně: z loni se v Dánsku vyskytovalo minimálně šest vlků a v roce 2013 dokonce jedenáct.

 

Po prvním nálezu vlka v roce 2012 začala být pozorování a hlášení o potenciálním výskytu vlka čím dál častější. Jak ukazuje mapka vydaná Přírodovědeckým muzeem v Aarhus, záznamy z fotopastí a pozitivní genetické vzorky z roku 2014 pocházejí téměř z celého poloostrova. Na území se objevovalo vícero vlčích jedinců, kteří se zde ale trvale neusadili a strávili v oblasti jen přechodnou dobu. Pouze jediné zvíře bylo v centrálním Dánsku zaznamenáno v letech 2013 i 2014.

Důkazy o výskytu vlka v Dánsku v roce 2014, červeně jsou označeny pozitivní DNA vzorky, modře záběry z fotopastí. Zdroj: http://scitech.au.dk/

Důkazy o výskytu vlka v Dánsku v roce 2014, červeně jsou označeny pozitivní DNA vzorky, modře záběry z fotopastí. Zdroj: zde.

 

Z hlediska potenciálního usazení vlků na poloostrově a vývoje populace bylo důležitým zjištěním, že žádný ze vzorků nepocházel od samice, ale všechny vzorky patřily samcům, pravděpodobně mladým vlkům, kteří do Dánska přišli z lužické populace s centrem výskytu na pomezí Německa a Polska. Nic tedy nesvědčilo o možném založení vlčí smečky. Teprve výsledky zveřejněné v průběhu letošního dubna přinesly pozitivní zprávy o výskytu vlčice, a to hned z několika oblastí na severozápadu Dánska a také v jižní polovině poloostrova. „Předchozí genetické testy také potvrdily přítomnost vlčích samců v této oblasti, takže je zde vysoká pravděpodobnost vzniku smečky. Zároveň nelze ani vyloučit, že zde nějaká vlčata již jsou, jen o tom nemáme důkazy,“ uvedla bioložka Liselotte Wesley Andersen z Institutu pro biologické vědy Univerzity v Aarhus.

Fotografie dánských vlků na fotopastech. Zdroj: http://de.scribd.com/doc/151362628/Fakta-om-ulv-i-Danmark-af-Mogens-Trolle-Thomas-Secher-Jensen-juli-2013

Fotografie dánských vlků z fotopastí. Zdroj: zde

JOSEFA VOLFOVÁ