English version

Kočka divoká

Kočka divoká patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny. Před desítkami let z naší přírody vymizela, ale ojedinělá pozorování a záběry z fotopastí z poslední doby nám dávají naději, že se s ní v některých koutech naší vlasti opět můžeme setkat. Zatímco laická veřejnost ji vidí v kdejakém zdivočelém domácím mourkovi, zoologové a ochranáři jsou ve svých závěrech opatrnější. Vzájemné rozlišení je velmi náročné a vyžaduje cvičené oko.

Foto: Jaroslav VogeltanzFoto: Jaroslav Vogeltanz

Kočku divokou bychom v naší přírodě hledali především v listnatých a smíšených lesích v pahorkatinách a vrchovinách. Podmínkou jejího výskytu je přítomnost úkrytů v podobě například skalních rozsedlin, dutin ve starých mohutných stromech či opuštěných liščích a jezevčích nor.

Autorky textů: Josefa Volfová, Jana Pospíšková

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr