Křížení s kočkou domácí

Pravděpodobně největším ohrožení pro tuto divokou šelmu představuje křížení s její domácí příbuznou a ztráta jejího přirozeného prostředí.

Fragmentace krajiny

V dnešní pozměněné evropské krajině představují pro kočku divokou také ohrožení frekventované silnice. Střet s autem jednou z nejčastějších příčin úmrtí kočky divoké. Objevují se ale také případy “chybného odstřelu": záměna kočky divoké za domácí kočku při běžném výkonu mysliveckého práva stojí kočku divokou život.