English version

Fotogalerie pro novináře

Hnutí DUHA nabízí novinářům píšícím o vlcích, rysech nebo medvědech snímky českých a slovenských profesionálních fotografů. Vzhledem ke skutečnosti, že velké šelmy jsou velmi plachá a vzácná zvířata s převážně soumračnou a noční aktivitou, je velmi obtížné pořídit kvalitní fotografie divokých zvířat ve volné přírodě. Na snímcích jsou proto většinou zvířata žijící v lidské péči, nicméně v přirozeném prostředí. Považujeme za důležité, aby byly v médiích šelmy zobrazovány v přirozených polohách a v prostředí, které jim vyhovuje (pokud článek výslovně nepoukazuje na opak).

Dále jsou v databázi doplněny fotografie z akcí a projektů, které Hnutí DUHA realizuje: vlčí a rysí hlídky, osvětová a vzdělávací práce, monitoring (dokumentace stop a dalších pobytových znaků velkých šelem).

Pravidla přístupu:

K získání přístupu do fotogalerie nám napište na media@selmy.cz.

Všechny snímky v této fotogalerii můžete používat jako ilustrační fotografie k článkům zpravodajského nebo reportážního charakteru, kde je Hnutí DUHA nebo jeho zástupci citováni nebo pokud článek vychází z informací Hnutí DUHA.

Fotografie šelem profesionálních fotografů jsou ke stažení ve velikosti 800 x 600 (800 x 530) pixelů, vybrané snímky vyšší kvality vám zašleme na požádání (media@selmy.cz, tel. 728 832 889).

Ostatní fotografie Hnutí DUHA (snímky z fotopastí, případy usmrcenýych šelem, dokumentace práce Vlčích hlídek, osvětově-vzdělávací akce, pobytové znaky velkých šelem) z archivu Hnutí DUHA jsou ve fotogalerii ke stažení v nejvyšší možné kvalitě.

Fotografie jsou poskytovány zdarma, při otištění fotografie je však nutné uvést zdroj www.selmy.cz a u snímků šelem také autora fotografie, například:

Zdroj: www.selmy.cz – Karel Brož

Vstup do fotogalerie velkých šelem

Zapoměl jste heslo? Zaslání hesla

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr