English version

Pověra: „Pokud se rys nebo vlk nebude myslivecky obhospodařovat, přemnoží se.“

rys ve svém přirozeném biotopuRys ostrovid jako vrcholový predátor dosahuje přirozeně nízké populační hustoty 0,3-3,5 jedinců/100 km [1]. Velikost domovského okrsku byla na základě přesného telemetrického měření na Šumavě zjištěna na 300-400 km2 [2].

Tyto okrsky se mohou významněji překrývat jen u jedinců opačného pohlaví, například okrsek samce může zasahovat i do několika okrsků samic [3]. Průměrná populační hustota rysa na Šumavě je 1,6 jedinců na 100 km2 [4].

 

Rysice vychovává mláďata zhruba rok. Poté mladí jedinci zamíří do nových lokalit, ve stejném území s matkou nezůstávají - jedná se o přísně teritoriální zvířata [3]. K lokálnímu přemnožení tedy dojít nemůže. Pokud je úživnost biotopu nízká, mají rysi větší teritoria [5, 6]. Podobná situace je u vlků, kteří žijí ve smečkách, jež jsou rovněž přísně teritoriální. Ve smečce se rozmnožuje zpravidla jen vůdčí, tzv. alfa pár [7].

K přemnožení může paradoxně dojít, pokud je vůdčí pár odstřelen, neustaví se zavčas nová hierarchie a do reprodukce vstupují samice, které by se běžně nerozmnožovaly. Podobně to platí také o medvědech: jejich početnost na určitém území je dána množstvím potravy a sociálními vztahy. Protože medvědi nemají přirozené nepřátele (kromě člověka), funguje u nich vnitrodruhová regulace početnosti velkými teritoriálními samci, kteří mohou usmrtit mláďata jiných samců a při vysoké populační hustotě také mladé medvědice později vstupují do reprodukce [8]. Velcí jedinci jsou však často stříleni a v populaci pak chybí jejich přirozené regulační působení.

velký medvěd

Prameny:

[1] Breitenmoser U., Breitenmoser – Würsten C., Okarma H., Kaphegyi T., Kaphegyi – Wallmann U. & Müller U. M., 2000: Action plan for the conservation of the eurasian lynx in Europe (Lynx lynx). Nature and environment, No. 112., Council of Europe Publishing, Strasbourg, 69 pp.

[2] Bufka L., 2007: Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx). Správy NP Šumava, Přístupné online: http://www.npsumava.cz/vyzkum.php?idc=920. Staženo 2.12.2007

[3] Červený, J., Koubek, P. & Bufka, L., 2006: Velké šelmy v České Republice. IV. Rys ostrovid. Vesmír 85 (2): 86–94.

[4] Bufka L., Červený J., Koubek P. & Koucorová M., 2003: Prostorové nároky rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě: 173. In: Bryja J., Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003, 244 pp.

[5] Hetherington D. A. & Gorman M. L., 2007: Using prey densities to estimate the potential sizeof reintroduced populations of Eurasian lynx. Biological Conservation 137: 37–44.

[6] Schmidt K. (in press): Behavioural and spatial adaptation of the Eurasian lynx to a decline in prey availability. Acta Theriologica 53.

[7] Mech D. & Boitiani L. (eds.), 2003: Wolves: behavoiur, ecology and conservation. The University of Chicago Press, Chicago, 448 pp.

[8] Baláž E., D'Amicis B., 2010: Posledná pevnosť. Adin, 240 pp.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr