English version

Pověra: „Šelmy sežerou všechny srny a jeleny“

Pokud by šelmy svou přirozenou kořist vyhubily, tak by samy přišly o možnost obživy a vyhynuly by. To, že se tyto šelmy nepřemnoží a svoji kořist zcela nevyhubí zaručuje tzv. zpětná vazba - pokud v lese žije hodně kopytníků, rys či vlk se začne rozmnožovat, více jich uloví a sníží tak jejich počty. Úbytek potravy následně vede k většímu úhynu mláďat šelem a někteří dospělí jedinci odcházejí do jiných oblastí. Kopytníci se tak mohou opět rozmnožit a vše se opakuje.

Trochu odlišná situace může nastat, pokud se vlk či rys objeví v oblasti, kde dlouho nebyl a zvěř na něj proto není zvyklá. Po určitou přechodnou dobu tak šelmy mohou stavy kořisti výrazněji redukovat, ale poté se opět díky zpětné vazbě mezi početností šelem a kopytníků ustavuje určitá rovnováha. Více viz „Rys vyhubí všechnu kořist nebo nebude možné lovit."

rys u kořisti

Foto: Ludvík Kunc

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr