English version

Pověra: „Vlčí a rysí hlídky jsou neukázněné bandy, které v lese jen plaší zvěř“

Projekt vlčích a rysích hlídek je akreditován ministerstvem vnitra a je také součástí připravovaného oficiálního Programu péče o velké šelmy. Každým rokem probíhá několikadenní školení nových dobrovolníků o biologii a ekologii velkých šelem, jejich monitoringu a zásadách bezpečnosti pohybu v horách. Seminářů se účastní odborníci, zástupci Správy CHKO i znalci ze Slovenska, součástí jsou rovněž terénní pochůzky.

Mezi hlídkami jsou jak začátečníci, kteří se teprve učí, tak lidé, kteří mají s monitoringem mnohaleté zkušenosti - mnozí z nich jsou právoplatnými strážci přírody CHKO Beskydy (podle zákona 114/1992 Sb.) a pomáhají naopak k dodržování klidu usměrňováním neukázněných turistů nebo motorkářů. Svou účastí na projektu se zavazují k dodržování zákonů i pravidel správného chování v přírodě. Vlčí hlídky získaly uznání řady odborníků a ochranářských institucí.

hlídka v terénučtyřkolkář na hřebeni Vsetínských vrchů

S ohledem na statisíce a miliony turistů navštěvujících každoročně naše horské celky se vlčí a rysí hlídky na vyrušování zvěře podílí zanedbatelnou měrou. Ve skutečnosti patří mladí ochránci mezi nejtišší návštěvníky lesa, což je v kontrastu s mnohými neukázněnými výletníky, skialpinisty, motorkáři aj. návštěvníky, jejichž chování je přímo v rozporu se zákonem. I přes vzrůstající zájem o ochranu šelem je dobrovolníků pořád méně než např. myslivců a představují jen zlomek celkového množství turistů, kteří se v horách pohybují. Je na místě snad jen dodat, že monitoring probíhá většinou na turistických a lesních cestách a mimo rezervace, do nichž je zakázán vstup.

Organizátoři hlídek samozřejmě uvítají veškeré připomínky k jejich práci a v případě jakýchkoli námitek budou rádi, budete-li Hnutí DUHA neprodleně kontaktovat.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr