Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování

Autor: V. Hlaváč, K. Chobot, P. Pešout, J. Havlíček et. al.

Rok vydání: 2021

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Rys, Vlk

Typ: Studie

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

stáhnout PDF

Metodika AOPK ČR, která má za cíl zefektivnit a zpřehlednit ochranu biotopu národně významných zvláště chráněných druhů v procesu územního plánování.