Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Autor: Petr Anděl, Tereza Mináriková, Michal Andreas (Anděl P., Mináriková T., Andreas M.)

Rok vydání: 2010

Kategorie: Odborná publikace

Téma: Ekologie a biologie, Medvěd, Migrační bariéry a fragmentace, Ochrana velkých šelem, Rys, Vlk

Typ: Kniha

Vydavatel: Evernia s.r.o., AOPK ČR

Místo vydání: Liberec

Počet stránek: 137

stáhnout PDF

Publikace zabývající se ochranou konektivity krajiny pro velké savce, která je výstupem projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d436/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření".

Kniha se věnuje nejprve biologii a ekologii zájmových druhů (medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid, jelen lesní, los evropský), poté popisuje koncepci ochrany průchodnosti krajiny v podobě migračně významného území a sítě dálkových migračních koridorů. Čtenáře podrobně seznamuje s procesem vzniku návrhu, který byl vytvořen na základě údajů o biologii, etologii, rozšíření i habitatových modelech zájmových druhů. Nedílnou součástí při navrhování migračních koridorů bylo rozsáhlé terénní šetření, které reflektovalo rozmístění a typ migračních bariér. V závěru jsou shrnuta opatření na ochranu migrační propustnosti krajiny pro velké savce.

Kromě této publikace byla také vydána Mapa migračích koridorů pro velké savce.