Můj přítel rys a Z medvědích a vlčích brlohů

Autor: Ludvík Kunc
Rok: 2010

Našli jsme kočku divokou!

Autor: Jindřiška Jonešová, Hnutí DUHA Šelmy, Ús...
Rok: 2022

O vlcích a lidech

Autor: Barry Lopez
Rok: 2017

Obnovenie tradície využívania pastierskych strážny...

Autor: Slavomír Finďo (Finďo S.)
Rok: 1997

Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů...

Autor: V. Hlaváč, K. Chobot, P. Pešout, J. Havl...
Rok: 2021

Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce

Autor: Petr Anděl, Tereza Mináriková, Michal An... (Anděl P., Mináriková T., Andreas M.)
Rok: 2010

Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele h...

Autor: Robin Rigg, Dana Bartošová, Miroslav Kut... (Rigg R., Bartošová D. & Kutal M.)
Rok: 2020

Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele o...

Autor: Robin Rigg (Rigg R.)
Rok: 2013

Perspectives of wolves in Central Europe. Proceedi...

Autor: Miroslav Kutal, Robin Rigg (Kutal M. & Rigg R. (eds) 2008: )
Rok: 2008

Po stopách velkých šelem nejen na Šumavě

Autor: Kateřina Ulmanová, Leona Machalová, Miro... (Ulmanová K., Machalová L. & Kutal M.)
Rok: 2012

Po stopách velkých šelem nejen v Beskydech

Autor: Kateřina Ulmanová, Leona Machalová, Miro... (Ulmanová K., Machalová L. & Kutal M.)
Rok: 2012

Po stopách velkých šelem v české krajině

Autor: Kateřina Ulmanová, Leona Machalová, Miro...
Rok: 2015

Po stopách velkých šelem v české krajině (2017)

Autor: Kateřina Kotěrová, Leona Kutalová, Miros... (Kotěrová K, Kutalová L., Kutal M.)
Rok: 2017

Po stopách velkých šelem v české krajině (2019)

Autor: Kateřina Ulmanová, Leona Machalová, Miro... (Ulmanová K., Machalová L., Kutal M.)
Rok: 2019

Population changes of lynx (Lynx lynx) and roe dee...

Autor: Hans Ers M. (Hans Ers M. )
Rok: 2004