Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních...

Autor: Miroslav Kutal a kol. (Kutal M. (Ed.))
Rok: 2012

Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku

Autor: Miroslav Kutal & Josef Suchomel (Kutal M. & Suchomel J.)
Rok: 2014

Velké šelmy v českých lesích: význam z pohledu och...

Autor: Miroslav Kutal (Kutal, M.)
Rok: 2013

Velké šelmy v CHKO Beskydy z pohledu místních obyv...

Autor: Leona Machalová
Rok: 2011

Velké šelmy v naší přírodě

Autor: Červený J., Koubek P. & Bufka L.
Rok: 2000

Vlčí hlídky

Autor: Hnutí DUHA (Hnutí DUHA)
Rok: 2010

Vlci přicházejí s větrem

Autor: Jaroslav Monte Kvasnica
Rok: 2013

Vlci u našich dveří

Autor: J. a J. Dutchell, J. Manfull
Rok: 2015

Vlk v slovenských Karpatoch a vo svete

Autor: Hell P., Slamečka J. & Gašpárik J. (Hell P., Slamečka J. & Gašpárik J.)
Rok: 2001

Vlky a rysi v oblasti slovensko-maďarských hraníc

Autor: Györgi P. G. & Pačenovský S. (Györgi P. G. & Pačenovský S.)
Rok: 2003

Výskyt velkých šelem v prostoru horského masivu Sm...

Autor: Barbora Telnarová (Telnarová B.)
Rok: 2003

Výskyt velkých šelem v prostoru horského masivu Sm...

Autor: Barbora Telnarová (Telnarová B.)
Rok: 2004

Výsledky monitoringu rysa ostrovida v Národních pa...

Autor: Luděk Bufka, Elisa Belotti, Marco Heuric...
Rok: 2016

Wild cats: Status Survey and Conservation Action P...

Autor: Kristin Nowell, Peter Jackson
Rok: 1996

Wolves: Behaviour, Ecology and Conservation

Autor: L. David Mech, Luigi Boitani (Mech L. D., Boitani L.)
Rok: 2003