English version

Na Huslenkách proběhne úvodní školení nových dobrovolníků vlčích hlídek

22.11.2012, Hnutí DUHA Olomouc

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA už třináctý rok vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení rysi, vlci a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované Hnutím DUHA v odborné spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol svou přítomností v terénu odrazovat pytláky, kteří vzácné šelmy střílejí. Hlídky také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků.

Úvodní seminář pro nové dobrovolníky

Dobrovolníci nalezené stopy a stopní dráhy šelem dokumentují, pořizují sádrové odlitky stop a sbírají další pobytové znaky, jako je trus či srst šelem. Ty pak slouží k dalším výzkumům (genetické a potravní analýzy). Získávají tak cenné informace o výskytu a pohybu vzácných druhů, jež jsou důležité pro jejich ochranu. 


Během poslední sezóny (2011/2012) proběhlo přes 290 terénních pochůzek a hlídky shromáždily přes 300 údajů o výskytu velkých šelem a dalších chráněných druhů, především jeřábků lesních nebo vyder. Kromě tradičních nálezů stop, trusu či stržené kořisti se Hnutí DUHA podařilo získat také další snímky a videozáznamy divoce žijících rysů, a poprvé také medvěda a vlka. Zachytily je speciální automatické kamery, tzv. fotopasti, umístěné na vytipovaných lokalitách s častější přítomností šelem.


Sedmatřicet nových zájemců se přihlásilo na úvodní školení o velkých šelmách a práci vlčích hlídek, které Hnutí DUHA o tomto víkendu pořádá na Huslenkách v Javorníkách. O čtrnáct dnů dříve již proběhla stejná akce na Morávce v Moravskoslezských Beskydech, kde bylo proškoleno šestadvacet účastníků. Na programu třídenního semináře jsou připraveny přednášky a diskuze se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, se šéfem a zoologem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem a s koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA. Praktické zkušenosti dobrovolníci získají na terénních pochůzkách; večerní program obohatí promítání filmů a videosekvencí z fotopastí zachycující přirozené chování velkých šelem. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu.

Úvodní seminář na Huslenkách je již zcela naplněn. Zájemci o zapojení do terénního monitoringu velkých šelem se však stále mohou ozvat na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 602 529 850 a dohodnout si možnost individuálního zaškolení.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů a vlků. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Kromě toho hlídkující dobrovolníci také vyhledávají nelegální masité návnady – tzv. újedě, kde je vysoké riziko nelegálního odstřelu velkých šelem.

Přítomnost šelem v lesích je důležitá pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za třináct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů.“

„Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr