English version

První dvě beskydské obce mají kontejnery na odpad zabezpečené před medvědy

25.6.2014, Hnutí DUHA Olomouc

Speciální víka proti vniknutí medvědů chrání od nynějška několik kontejnerů na odpadky na okrajích obcí v beskydských lesích. Vyrobit a nainstalovat je tam nechalo Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s obcemi Ostravice a Staré Hamry. Jejich rozlehlé katastry jsou totiž součástí CHKO Beskydy, kde je výskyt medvědů každoročně zaznamenáván.

Otevřené odpadové nádoby s obsahem zbytků potravin zápachem lákají velké šelmy s vynikajícím čichem na velkou vzdálenost. Medvědi se pak mohou naučit hledat v nich snadno dostupnou potravu a vracet se k odpadkům v blízkosti lidských obydlí. Z plachých divokých medvědů se tak rychle stanou „kontejneroví“ medvědi, kteří si přivyknou na lidskou přítomnost a mohou být nebezpeční. Svého návyku na potravu od lidí už se pak nedokážou zbavit.

příklad rizikového místa - otevřený kontejner se zbytky potravin na hřebeni Beskyd; foto: Leona Machalová

Miroslav Kutal, expert na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

„Riziko přivyknutí medvědů na nepřirozenou potravu od lidí lze snížit právě zabezpečením kontejnerů tak, aby se do nich šelmy nedokázaly dostat. Instalované poklopy proto mají na vhazovacích otvorech mechanické pojistky – pružiny s páčkou, jejichž otevření je pro člověka snadné, medvěd si s nimi však neporadí. Pokud se opatření osvědčí, doufáme, že to bude motivovat také další obce v Beskydech, aby odpadky dobře zajistily.“

Případy vybírání popelnic synantropními medvědy jsou známé především ze Slovenska. Medvěd vybírající kontejner byl však před několika lety hlášen i v Ostravici u chatové osady Skalka pod Smrkem. Po zabezpečení nádoby poklopem se tam údajně již neobjevoval. Předejít vzniku této situace je lepší, než následně řešit nezvané medvědí „návštěvy“ i na dalších místech.

Po dohodě s obcemi proto Hnutí DUHA Olomouc nechalo další speciální víka v rámci pilotního projektu vyrobit. Zabezpečené nádoby na odpad se nyní nachází v pěti lokalitách na okrajích obcí v blízkosti lesa, kde je případný výskyt medvěda nejvíce pravděpodobný. Preventivní opatření podpořila Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a mezinárodní nadace EOCA.

jeden ze zabezpečených kontejnerů v obci Staré Hamry; foto: Leona Machalová

Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice, k nově nainstalovaným poklopům uvedl:

„Aby bylo opatření účinné a mohlo chránit všechny obyvatele před nebezpečím kontejnerových medvědů, ale i samotné medvědy například před zraněním ostrými předměty v odpadcích, je potřeba poklopy důsledně zavírat včetně zajištění páčkou. Ta je konstruována tak, že po puštění dvířek z výšky by měla sama zapadnout.“

Leona Machalová, terénní pracovnice Hnutí DUHA, dodala:

 „Ačkoli je otevírání a zavírání dvířek poklopu určitým úkonem navíc oproti pohodlnému vhození odpadu do nezakryté nádoby, věříme, že občané i návštěvníci Beskyd pochopí význam tohoto opatření pro jejich vlastní bezpečnost a tu práci si dají. Je to důležitá maličkost, kterou může pro poklidné soužití s medvědy udělat každý.“

detail zajišťovací páčky na vhazovacím otvoru na protimedvědím poklopu kontejneru; foto: Leona Machalová

Kromě lokalit v Ostravici a Starých Hamrech bude letos instalován také poklop na tábořišti Pulčín u Francovy Lhoty v Javorníkách.  Hnutí DUHA uvítá návrhy na další místa v Beskydech, kde by bylo vhodné zabezpečit nádoby na odpad, na kontaktech: info@selmy.cz nebo tel. 602 529 850.

Dana Bartošová, zooložka Správy CHKO Beskydy, o novém zabezpečení odpadových nádob řekla:

„Instalace kontejnerů se speciálními víky je jedním z důležitých opatření k ochraně medvědů. Může výrazně přispět k omezení konfliktů mezi medvědy a lidmi a předejít zbytečným zástřelům medvědů a averzi vůči nim. Kontejnery s „protimedvědí“ úpravou by bylo potřebné instalovat u všech horských rekreačních objektů a okrajových částí obcí v oblastech s trvalým nebo pravidelným výskytem medvědů.“

  

BOX: aktuální výskyt medvědů v Beskydech

Medvědi jsou na území CHKO Beskydy a okolí více či méně pravidelně zaznamenáváni od 70. let 20. století a ani poslední roky nejsou výjimkou. Například v dubnu 2012 byly stopy této šelmy nalezeny na úbočí Lysé hory, na hraničním hřebeni nedaleko Bílého Kříže, v údolí Čeladenky náhodně projíždějící cyklista medvěda dokonce vyfotil. Medvěd se v roce 2012 pohyboval také ve Veřovických vrších, v Javorníkách a ve Vizovických vrších.
Letošní ověřené záznamy o tom, kde všude se medvědi pohybovali, pocházejí z poněkud netypických míst – stopy se našly na zahrádce na okraji Třince, v kamenolomu nad obcí Řeka na severním okraji Beskyd, a též v blátě polní cesty v obci Baška (u Frýdku-Místku) nedaleko tamní přehrady. Kromě toho byl medvěd potvrzen také ve Vsetínských vrších a Javorníkách.
Tyto známé případy ukazují, že ačkoli většina obyvatel a návštěvníků Beskyd se s medvědem nejspíše za celý život nesetká, tato zvířata krajinou procházejí, někdy i lidmi poměrně obydleným územím. Nejčastěji se pohybují v noci, za soumraku a za svítání, protože se snaží vyhnout lidem a jejich aktivitám. A zatím se jim to poměrně daří – přímých setkání (nikoli však napadení!) člověka s touto plachou šelmou je v Beskydech jen minimum. K bezproblémovému soužití s medvědy mohou lidé přispět například odpovědným nakládáním s odpady.

stopy medvěda nalezené koncem dubna 2014 v obci Řeka v kamenolomu; foto: Silvie Stachová

Fotogalerie
Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr