Ve čtvrtek 19. května byl v ranních hodinách na čtyřproudé silnici I/57 mezi Vsetínem a Jablůnkou nalezen mrtvý vlk. Příčinou úmrtí byla zřejmě srážka s vozidlem. Odkud sražená šelma pochází a zda příslušela k jedné ze dvou beskydských smeček potvrdí až genetická analýza. 

Na úseku silnice I/57 mezi Jarcovou a Vsetínem se nachází hned několik kritických míst, kde liniová infrastruktura kříží biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců [1]. Mezi obcemi Jarcová a Semetín má navíc v budoucnu dojít k výstavbě nové přeložky silnice a v kritickém místě koridoru v blízkosti obce Bystřička i ke stavbě mimoúrovňové křižovatky. Bez potřebných opatření by tím došlo ke ztrátě posledních průchozích koridorů mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem.


Že velké šelmy údolí Vsetínské Bečvy využívají k přesunům do navazujících území nedokazuje jen aktuální případ sraženého vlka, ale také data z telemetrického sledování jednoho z beskydských rysů. Ten v roce 2020 přešel údolí Vsetínské Bečvy nejprve v kritickém místě pod obcí Bystřička a posléze nad ní. V loňském roce jsme proto tyto informace s žádostí o včasné řešení zachování prostupnosti údolí, zejména v souvislosti s plánovanými stavbami, zaslali Ředitelství silnic a dálnic.

Fragmentovaná krajina Beskyd může být pro vlky, rysy a medvědy, rozptylující se často na velké vzdálenosti, nebezpečná. Srážky na silnicích spolu s pytláctvím ohrožují populace velkých šelem v Západních Karpatech. V roce 2020 např. zemřeli kvůli dopravě také dva mladí beskydští rysi. O zlepšení prostupnosti krajiny v Beskydech a dalších oblastech Karpat proto usilujeme v mezinárodním projektu SaveGREEN [2].


[1] Více o biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, který zahrnuje také migrační koridory, najdete na https://www.selmy.cz/ohrozeni/migracni-koridory-proc-jsou-dulezite/migracni-koridory/.

[2] Projekt SaveGREEN, financovaný z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP), se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Více informací o projektu zde.

 


ANNA ŘEZNÍČKOVÁ, foto: Michal Zubíček