O sledování i ochranu šelem pečují celoročně Rysí a Vlčí hlídky. Semináře pro nové zájemce začínají v září

Raritní záběry zachytila fotopast v Beskydech. Zasloužilá matka, rysice Draža, přenáší v tlamě své mládě. Letní měsíce přinesly podívanou s mláďaty také v Pošumaví.


Fotopasti zachytily nejvzácnější okamžiky v životě rysů: Na prvním záběru rysice Elisa z Pošumaví vyráží s pár týdnů starými mláďaty na první vycházky. Druhý záběr je velmi ojedinělý - je na něm rysice, která přenáší čerstvě narozené mládě. Konkrétně jde o zasloužilou matku - rysici Dražu z Beskyd. Osud rysích koťat je velmi křehký - polovina mláďat nepřežije první rok života a další těžké období nastane při osamostatňování ve věku jednoho roku. Dospělosti se dožije jen malá část narozeného potomstva.

Ojedinělé záběry mohou vznikat zejména díky intenzivní práci Rysích a Vlčích hlídek, které nezahálí ani v létě a umísťují a kontrolují fotopasti v terénu. Letos tak dobrovolníci například potvrdili přítomnost vlků v Lužických horách, zdokumentovali nová vlčata na Broumovsku a nalezli několik nelegálních masitých újedí v lokalitách s potvrzeným výskytem vlků.

Pro nové zájemce už nyní spouští organizátor hlídek - Hnutí DUHA Olomouc - přihlašování na devět celovíkendových seminářů zaměřených právě na téma ochrana a monitoring rysů, vlků a medvědů v české krajině. První z nich se uskuteční druhý zářijový víkend ve Stráži pod Ralskem [1].

Na semináři získají noví dobrovolníci potřebné informace o tom, jak hlídky probíhají, jak je organizován monitoring výskytu velkých šelem i dalších chráněných druhů, jak velké šelmy žijí, čím jsou užitečné a další zajímavosti z jejich ekologie a biologie. Naučí se poznávat pobytové znaky zvířat (nejen velkých šelem) přímo v terénu a budou mít možnost diskutovat o problematice ochrany šelem a přírody s předními odborníky v tomto oboru.


Systematický monitoring území [2] výskytu velkých šelem slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či jejich chování a zvyků. Výsledky z uplynulé sezóny jsou k dispozici na www.selmy.cz/vysledky.

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl:

Záběry z fotopastí z Beskyd jsou velmi cenné hned ze dvou důvodů.  Jednak zachycují rysici Dražu, kterou sledujeme už od roku 2010, kdy jsme ji nafotili v masivu Lysé hory jako mládě. Z dlouhodobého fotomonitoringu tak víme, že osmiletá rysice se minimálně šestým rokem stala matkou. Další zajímavostí je mládě, zatím neschopné vlastní chůze - záběry byly pořízeny 10. června, maximálně několik týdnů po porodu. Rysice zřejmě přenášela svého potomka do nového úkrytu. V tomto období jsou rysí koťata velmi zranitelná. Doufáme, že je mládě v pořádku a dobrovolníci Rysích a Vlčích hlídek nám pomohou i v následující sezóně odhalit další osudy našich šelem.”

 

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví, řekla:

Do České republiky zasahují dvě rysí populace - česko-bavorsko-rakouská a karpatská. Osud rysů u nás je velmi křehký, žije u nás i zhruba jen 80 - 90 rysů, minimálně pět vlčích smeček, ojediněle ale pravidelně se objevuje medvěd či kočka divoká. Všechny tyto druhy si zaslouží naši pozornost, respekt a ochranu. Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek pomáhají zjišťovat aktuální informace o jejich výskytu, každodenním chování či ohrožení. Za jejich práci jim patří obrovský dík.

Tuto a další tiskové zprávy najdete na https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/ a www.hnutiduha.cz/aktualne

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek, josefa.volfova@hnutiduha.cz

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek, jiri.benes@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 

Poznámky:

 

[1] Termíny a místa konání seminářů hlídek:

7.-9. září Stráž pod Ralskem
21.-23. září Teplice nad Metují
19.-21. října Mařenice
26.-28. října Vejprty
9.-11. listopadu Třeštík
16.-18. listopadu Hojsova Stráž
23.-25. listopadu Huslenky
30.11.-2.12. Michlova Huť u Vimperka
7.-9. prosince Lipová - lázně

Přihlášky na semináře jsou k dispozici na https://www.selmy.cz/hlidky/aktualni-uvodni-seminare/

 

[2] Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek, tzv. hlídkaři, při pravidelném procházení terénu vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst aj.) velkých šelem i dalších chráněných druhů. Dokumentují nalezené stopy, odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem.

 

Projekt Rysích hlídek je podpořen z prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra. Děkujeme!

 

Příloha: pozvánka na nové podzimní semináře Rysích a Vlčích hlídek