V dnešní době v souvislosti  s nárůstem automobilové dopravy jsou srážky volně žijících zvířat s dopravními prostředky stále častějším problémem, který se nevyhne ani velkým šelmám. Jen například v Libereckém kraji od loňského července došlo ke srážkám s vlkem nejméně v pěti případech. Ve třech případech tyto střety skončily fatálně smrtí zvířete přímo na místě, ve dvou případech se jedince nepodařilo dohledat.

Místa, kde ke střetům s vozidly došlo na území Libereckého kraje za poslední půl rok, zdroj dat: AOPK ČR

Sražení vlci na Liberecku, leden/únor 2024, zdroj: AOPK ČR

Při střetu volně žijící zvěře (i v případě, že se zvíře nepodaří dohledat), by měla být na místo zavolána policie a místní myslivci, tj. uživatele dané honitby, kde k incidentu došlo. Jelikož vlk je nejen zvěř, ale zároveň i zvláště chráněný kriticky ohrožený druh, musí být na místo přivolán orgán ochrany přírody (viz výše). Orgán ochrany přírody zajistí převoz uhynulého zvířete k pitvě a rentgenovému vyšetření → aby se zjistila přesná příčina úmrtí a vyloučilo se tak možné pytláctví. Byly již zaznamenány případy, kdy se pohozením mrtvého vlka u silnice “maskovalo” jeho zastřelení, a tedy spáchání trestného činu. Na území Libereckého kraje byl takový případ zaznamenán v roce 2020.Zejména vlci jsou schopni díky své vytrvalosti, přizpůsobivosti a rychlosti putovat na velké vzdálenosti ať již při hledání nového teritoria nebo potravy. To se jim stává osudným zejména v místech, kde jsou migrační koridory zvířat (tj. nezastavěné úseky krajiny, kudy zvířata procházejí) přerušené stavbou silnic či železnic. Často to jsou cesty s vysokou frekvencí dopravy (všimněte si mapy výše - vše jsou silnice s hustým provozem) a chybějící ochranou v podobě plotů a zejména zelených mostů, tzv. ekoduktů. Jejich výstavba je sice drahá, ale chrání nejen zvěř, ale i samotné řidiče. Problematika fragmentace krajiny je podrobněji popsaná tady.

Jelikož vlci žijí pospolu jako rodina a vzájemně o sebe pečují a pomáhají si s lovem, může smrt jednoho z nich způsobit rozpad nebo nerovnováhu ve smečce. Může tak docházet například k častějším útokům na hospodářská zvířata nebo se vlci mohou objevovat častěji v blízkosti lidských sídel, kde vyhledávají nezabezpečené odpadky a jinou snadnou potravu,” doplňuje Kristýna Fridrichová z Hnutí DUHA Šelmy.

Kontakty:

Kristýna Fridrichová

Koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek na Liberecku

Barbora Černá

Barbora Černá

Vlčí a Rysí hlídky, koordinátorka Vlčích hlídek na Kokořínsku a v Ralsku

Tento text mohl vzniknout díky milé spolupráci s pracovníky AOPK ČR, kteří nám upřesnili informace o srážkách a poskytli fotografie, za což jim děkujeme. Poděkování patří i za finanční podporu Libereckému kraji.