English version

Fragmentace krajiny

Před příchodem prvních lidí pokrýval většinu naší země les - neexistovala velká města, vesnice, silnice ani železnice. Zvířata tehdy mohla svobodně procházet krajinou, překážkou pro ně byl možná horský hřbet nebo široká řeka.

migrační bariéry ztrpčují zvířatům život...

Dnes žijí divoká zvířata v kulturní krajině a především v hustě zalidněné Evropě představuje rozčlenění (fragmentace) zbývajcích přírodních oblastí na izolované kousky pro velké šelmy významnou hrozbu. Rozvinutá síť silnic a železnic a rozsáhlá zástavba území totiž zásadně ovlivňuje možnosti velkých šelem pohybovat se takto změněnou krajinou.

 

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr