V minulém roce jsme několikrát informovali o plánovaném odstřelu dvou třetin norské vlčí populace. Hnutí DUHA se připojilo k organizacím, které proti záměru Norska důrazně protestovaly. I díky tomu norská vláda nejprve snížila kvótu ze 47 na 32 zvířat a nakonec lov pro rok 2016 zcela zrušila poté, co norský parlament rozhodl, že Norsko musí usilovat o zachování své vlčí populace. Letos je však plán zpět na pořadu dne. 

Úřady tentokrát vydaly licenci na odstřel 42 vlků, což představuje 75 % celé norské populace (podle oficiálního sčítání žije v zemi maximálně 56 zvířat, což znamená 17% pokles oproti loňskému stavu). Od 1. října, kdy začala lovecká sezóna, bylo již zastřeleno šest vlků. Vlk obecný je přitom v Norsku zařazený na seznam kriticky ohrožených druhů vzhledem k nízkým stavům populace, která navíc už teď trpí sníženou genetickou variabilitou.

Odstřel vlků je podle ekologických organizací v rozporu s domácí i mezinárodní legislativou (jako je Bernská úmluva), kterou se Norsko zavázalo dodržovat. Protože úřady jejich námitky nevyslyšely, rozhodla se norská pobočka WWF ke krajnímu kroku a norskou vládu zažalovala. Soud v Oslu teď rozhodl o dočasném zastavení dalšího lovu do doby, než bude záležitost řádně projednána.

Krok WWF podporuje také norská pobočka Přátel Země (ekologická organizace Naturvernforbundet), jejíž prezidentka Silje Ask Lundberg k tématu řekla:

Vláda svou riskantní hrou ohrožuje téměř celou norskou vlčí populaci. S tím rozhodně nesouhlasíme. Příroda vlky potřebuje. Vyzýváme úřady, aby lov neprodleně zastavily. Žádáme všechny Evropany, aby nás podpořili v našem boji za záchranu udržitelné vlčí populace v Norsku!

Norská vláda ospravedlňuje lovecké kvóty nutností chránit hospodářská zvířata, především ovce, před útoky vlků, zemi přitom chybí propracovaný plán prevence škod způsobených velkými šelmami založený na osvědčených postupech a vědeckých poznatcích. Výzkumy i zkušenosti z jiných zemí ukazují, že snižování počtu šelem neznamená nutně úbytek škod.

Přečtěte si také reportáž ze studijní cesty za norskými vlky od naší kolegyně Josefy Volfové.

 

PŘELOŽILA MARTINA DUŠKOVÁ

 

Zdroje:

http://www.foeeurope.org/norwa y-wolf-hunt-11122017

https://www.wwf.no/engasjer_deg/saveourwolves/

https://www.nature.com/articles/539031a