V listopadu proběhnou úvodní semináře

Projekt vlčích hlídek letos běží již 13. rokem a má za sebou řadu úspěchů a výsledků; rysí hlídky do šumavských lesů vyrážejí již poosmé. Monitoring rysů, vlků a medvědů prováděný dobrovolníky vlčích hlídek je součástí několika odborných projektů Hnutí DUHA, zaměřených na ochranu velkých šelem v Beskydech.

školení nových dobrovolníků v terénuPři pravidelném procházení terénu hlídky vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst aj.) velkých šelem i dalších chráněných druhů, odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem. Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či jejich chování a zvyků. Dobrovolníci svou přítomností v horách a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) také znesnadňují případné pokusy o pytláctví. Více o práci vlčích a rysích hlídek.

 

 

Získávání poznatků o výskytu, zvyklostech i možném ohrožení těchto šelem jako nezbytných podkladů pro jejich ochranu vyžaduje množství lidských kapacit a času stráveného v terénu, což je však nad současné možnosti pracovníků státní ochrany přírody. Významnou pomocí v tomto směru jsou proto právě dobrovolníci vlčích a rysích hlídek.

Máte-li zájem se do vlčích či rysích hlídek zapojit, přihlaste se na jedno z úvodních školení pro nové dobrovolníky:

Vlčí hlídky (Beskydy):

9.-11.11.2012    Bližší info a přihláška
23.-25.11.2012  Bližší info a přihláška


Rysí hlídky (Šumava):

30.11.-2.12.2012   Bližší info a přihláška

Na úvodním školení se dozvíte potřebné informace o tom, jak hlídky probíhají, jak je organizován monitoring výskytu velkých šelem i dalších chráněných druhů, jak velké šelmy žijí, čím jsou užitečné a další zajímavosti z jejich ekologie a biologie, můžete se seznámit s dalšími (staršími i novými) účastníky hlídek. Pobytové znaky zvířat (nejen velkých šelem) se přímo v terénu naučíte poznávat a budete mít možnost diskutovat o problematice ochrany šelem a přírody s odborníky v tomto oboru.

pytláctví rysa (ilustrační foto J. Červený)Velké šelmy jsou vzácná a plachá zvířata obývající rozsáhlá území o desítkách až stovkách kilometrů čtverečních – jinými slovy, šelmy potřebují dostatečný životní prostor. Rozšiřující se zástavba krajiny a stále intenzivnější doprava je připravuje o klidová území, možnost volného procházení krajinou a migrace do dalších oblastí. Vážnou hrozbou pro jejich přežití je dodnes také ilegální lov. Ať už je důvodem pytláctví averze k šelmám, nechuť podělit se s nimi o lesní zvěř či jen lovecká vášeň, početní stavy velkých šelem v posledních letech stagnují či se dokonce snižují. Přitom prostoru i potravy je v Beskydech a okolí dostatek a mohlo by zde žít i víc než současných 13-15 rysů, několik medvědů a jednotliví občas přebíhající vlci.

Proti pytlákům, pohybujícím se se zbraní v ruce kdesi v horách, jsou však zákony a státní ochrana přírody téměř bezmocné. Zajistit ochranu velkých šelem – velmi pohyblivých a skrytě žijících živočichů se špatnou pověstí u místních obyvatel – není právě jednoduché. Právě kvůli eliminaci nelegálního lovu vlčí a rysí hlídky vznikly a podle slov odborníků jsou dobrou prevencí trestných činů pytláctví, ohrožující malé a tedy zranitelné populace našich velkých šelem.

rysí stopykontrola fotopasti