Rys ostrovid, naše největší kočkovitá šelma, se již minimálně od září zdržuje v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Přímo jej zde pozorovali a zdokumentovali pracovníci Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa a Miroslav Kutal. Nyní se zdá, že rys se vyskytuje v Moravském krasu a širší oblasti Drahanské vrchoviny trvaleji. Minulý týden to potvrdily nálezy stop při společném mapování odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny (Správy CHKO Moravský kras), Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a dobrovolníků Hnutí DUHA. Nezpochybnitelný důkaz přinesla také fotopast, umístěná u nalezené stržené kořisti.

Přírodovědci během mapování odebrali vzorky trusu a srsti pro genetické analýzy, které by mohly ukázat na původ zvířete. Nejbližší rozmnožující se populace rysa žije v Beskydech a Javorníkách, kde loni i předloni pět rysic vyvedlo mláďata. Největší česká populace žije v jihozápadních Čechách a navazujících oblastech v Bavorsku a Rakousku, kde se pohybuje 60–80 dospělých rysů.

Rys se pohybuje a loví na stovkách kilometrů čtverečních a jeho domovský okrsek tedy pravděpodobně zahrnuje i širší okolí Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. S mapováním rysa významně pomáhá veřejnost, která Hnutí DUHA hlásí své pozorování na e-mail stopy@selmy.cz. Rysi a především vlci se postupně vracejí do řady oblastí, kde byli před staletími vyhubeni. Zoologové proto uvítají i další hlášení o výskytu velkých šelem, které pomáhá při vyhodnocování aktuálního rozšíření a životních nárocích vlků, rysů či medvědů. Zvyšující se frekvence oznámení v posledních měsících souvisí s vhodnými sněhovými podmínkami a také se zvyšujícím se počtem lidí, kteří se do mapování šelem zapojují.

Antonín Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, zoolog Správy CHKO Moravský kras, řekl:

„První hodnověrné údaje o výskytu tohoto vzácného druhu se objevily již na podzim, ale tehdy nešlo vyloučit, že jde jen o migrujícího jedince. Teď se však prokázalo, že se zde zdržuje dlouhodobě, o čemž svědčí opakovaná pozorování, nálezy stop i kořisti. Z pohledu ochrany přírody jde o velmi dobrou zprávu. Výskyt rysa je důkazem kvalit prostředí, v němž nachází dostatek potravy i úkrytů. Jeho výskyt nedaleko od jihomoravské metropole není důvodem k obavám. Lidem se vyhýbá a loví spíše slabší kusy zvěře. Řidiči by ale měli být obezřetní, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, kdy jsou rysi nejaktivnější. Pro rysa může být taková srážka smrtelná.


Miroslav Kutal, expert na velké šelmy z Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa, řekl:

„Rys ostrovid je silně ohrožený druh, který má o poznání nižší schopnosti kolonizace nových oblastí než například vlk. Věrohodné údaje o jeho přítomnosti mimo oblasti jeho trvalého výskytu v Beskydech a na Šumavě jsou proto velmi cenné. Případ v Moravském krasu ukazuje, kde všude rys může nacházet dobré podmínky k životu. Klíčové bude, aby se podařilo ho ochránit před pytláky nebo před intenzivní dopravou.“


Martin Duľa, zoolog, výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, řekl:

„Na základe monitoringu jedinca, ktorému sa od počiatku výskytu plne venujeme a skúseností z dlhodobého monitoringu rysa na česko-slovenskom pomedzí, môžeme usudzovať že rysovi tunajšie podmienky plne vyhovujú a zdá sa že sa na území postupne etabluje. Podľa najnovších výskumov existuje aký si „trade off“ teda vyváženie medzi dostatkom koristi a prirodzených úkrytov. Početná potravná ponuka v oblasti a členitý terén je to, čo táto vzácna šelma potrebuje. Vzhľadom k vysokej urbanizácii, dopravnej infraštruktúre a intenzívnym  ľudským aktivitám budeme rysa naďalej intenzívne monitorovať, nakoľko sú získané dáta cenným vedeckým poznatkom a pomôžu pri efektívnej ochrane druhu v budúcnosti.“

 Pavel Mauer, zástupce ředitele Školního lesního podniku Křtiny, řekl:

„Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny MENDELU byl informován o výskytu rysa na území Moravského krasu, na základě toho instruoval svůj personál, aby monitoroval jeho případný další pohyb (pobytové známky, pozůstatky stržené zvěře). ŠLP ML Křtiny MENDELU podporuje spolupráci na monitorování a výzkumu aktivit této šelmy v předmětném území, a to s odborníky z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a ze Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
"


Kontakty:

Antonín Krása
, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zoolog Správy CHKO Moravský kras, antonin.krasa@nature.cz
Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc a Ústav ekologie lesa MENDELU: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Martin Duľa, zoolog, výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně: martindulazoo@gmail.com
Pavel Mauer, zástupce ředitele, Školní lesní podnik Křtiny, pavel.mauer@slpkrtiny.cz
Karolína Šůlová, tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, karolina.sulova@nature.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Projekt TRANSGREEN (DTP1-187-3.1-TRANSGREEN) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region – specifický cíl: Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.