První seminář z šesti začíná už zítra.

Hnutí DUHA ve spolupráci s regionálními partnery připravuje již 18. sezónu Vlčích a Rysích hlídek. Ta odstartuje zítřejším prvním úvodním seminářem v Polici nad Metují na Broumovsku, v místech výskytu vlčí smečky. 


Školení Vlčích a Rysích hlídek, které chrání velké šelmy v našich lesích a mapují jejich výskyt především v zimním období v době sněhové pokrývky, přivítají nové zájemce o účast v hlídkách. Přinesou informace ze života velkých šelem, základní poznatky k terénnímu monitoringu či přednášky českých i zahraničních odborníků z Hnutí DUHA, Správ chráněných krajinných oblastí nebo dalších odborných institucí zabývajících se velkými šelmami. Chybět nebudou ani praktické ukázky stopování a další práce i zábavy přímo v terénu. Program víkendových odborných školení doplňují promítání tematických dokumentárních filmů i záběrů z fotopastí, které zachycují život velkých šelem v jejich přirozeném prostředí.

Jak probíhají Vlčí a Rysí hlídky? Dobrovolníci při pravidelném procházení terénem zaznamenávají nalezené pobytové znaky velkých šelem (např. stopy, trus), odebírají vzorky pro DNA a potravní analýzy, ale také na vhodná místa umisťují fotopasti. Kromě pobytových znaků velkých šelem dále zaznamenávají údaje o přítomnosti dalších chráněných druhů, například vydry říční, tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního.

Důležitou náplní práce Vlčích a Rysích hlídek je i osvěta a šíření objektivních informací o velkých šelmách mezi místními obyvateli, turisty, chovateli hospodářských zvířat, lesníky a myslivci. Získané údaje o životě velkých šelem jsou dále využívány i jako podklady pro práce odborných institucí. Pracovníci Hnutí DUHA pravidelně publikují výsledky monitoringu společně s univerzitními vědci v českých i zahraničních odborných časopisech.

S rostoucí informovaností české veřejnosti o velkých šelmách a významu jejich přítomnosti v naší přírodě stoupá zájem o účast v Rysích a Vlčích hlídkách. Jen za rok 2016 se společných akcí účastnilo 274 dobrovolníků, kteří získali 1400 důkazů o přítomnosti velkých šelem.

V letošním roce zaznamenali fotopasti Hnutí DUHA a Agentury ochrany přírody a krajiny hned několik zajímavých záběrů. Mezi ty nejzajímavější určitě patří videozáznam kočky divoké v Pošumaví, další rozmnožování vlčí smečky na Dokesku nebo také důkazy o přítomnosti vlka v Krušných horách.

Přihlášky na jednotlivá školení jsou dostupné na stránkách Šelmy.cz.

Termíny a místa jednotlivých úvodních seminářů Vlčích a Rysích hlídek:

15.–17. 9. 2017 Police nad Metují, CHKO Broumovsko

22.–24. 9. 2017 Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa

13.–15. 10. 2017 Vejprty, Krušné hory

3.–5. 11. 2017 Třeštík, CHKO Beskydy

24.–26. 11. 2017 Huslenky, Javorníky

1.–3. 12. 2017 Prachatice, Pošumaví

 

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek, řekl: 

„Kromě oblastí, ve kterých letos pořádáme úvodní školení, se s Vlčími hlídkami zaměříme také na další území, ze kterých evidujeme sporadické záznamy o pohybu velkých šelem. Je to například širší oblast Jeseníků, odkud poslední dva roky přicházejí zprávy o pohybu vlka i rysa. Obdobně je tomu i v Jizerských horách.“ 

Petr Kafka, zoolog Správy CHKO Broumovsko, řekl:

„Sledování výskytu a pohybu velkých šelem je časově velmi náročné, a proto jsme rádi za jakoukoliv pomoc ze strany dobrovolníků. Je žádoucí především lépe zdokumentovat pohyb a život vlků ve zdejší kulturní krajině. Bez těchto informací nelze účinně předcházet konfliktům, které soužití s velkými šelmami může přinášet.“

Kontakty:

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek, tel. 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz