Za necelý měsíc nás čekají krajské volby, které kromě změny ve složení krajských zastupitelstev mohou znamenat  i změnu postoje k některým problémům ochrany přírody. Rozhodli jsme se provést mezi lídry kandidujících politických stran malý průzkum, který by nám mohl naznačit, co budou nová personální složení krajských zastupitelstev v Moravskoslezském a Zlínském kraji znamenat pro ochranu velkých šelem v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.


CHKO Beskydy je jako jediná v ČR místem výskytu všech tří druhů velkých šelem – vlka, rysa a medvěda. Tyto vzácné a zákonem chráněné druhy jsou skutečnými klenoty naší přírody, a proto by jejich ochrana měla být zaštítěna i vedením kraje. Naše otázky se proto týkají konkrétních kroků ke zlepšení a usnadnění soužití člověka a velkých šelem, například chovatelů ovcí.


Kandidátů se také ptáme, jaký postoj mají ke kontroverzním projektům, které by negativním způsobem ovlivnily prostupnost a vzhled krajiny a celkovou kvalitu životního prostředí. V případě Zlínského kraje jde o výstavbu rychlostní silnice R49, která mj. přinese do malebné krajiny Vizovických vrchů především nákladní automobilovou dopravu a s tím související hluk a prach. V Moravskoslezském kraji jde o kompenzaci negativních dopadů souvisejících s provozem automobilky Hyundai na životní prostředí.


Politickým lídrům jsme dali čas pro vyjádření k našim dotazům do konce září. Jejich odpovědi budeme průběžně zveřejňovat.


Úplné znění otázek, které jsme položili lídrům politických stran, naleznete zde:


Moravskoslezský kraj 


Zlínský kraj