V polovině září, necelý měsíc před krajskými volbami, jsme oslovili lídry politických stran Moravskoslezského a Zlínského kraje s otázkami, kterými jsme chtěli zjistit jejich postoj k ochraně velkých šelem a konkrétním problémům ochrany přírody ve zmíněných regionech. V obou krajích jsme otázky shodně položili představitelům 7 nejvýznamnějších politických stran s největší preferencí hlasů. Prostor k odpovědím jsme jim poskytli do konce měsíce a nyní vám přinášíme jejich odpovědi.


Vyjádření se nám podařilo získat od většiny oslovených politiků a je zjevné, že postoj k problémům spojeným s ochranou velkých šelem se různí. První rozpory se objevují již v názoru, zda mají velké šelmy místo v naší přírodě. Například podle Ivana Mařáka, lídra KSČM ve Zlínském kraji, je otázkou do diskuze, zda velké šelmy opravdu pomáhají udržet přírodní rovnováhu, kdežto Petr Gazdík (TOP09, Zlínský kraj) říká, že velké šelmy vždy byly nedílnou součástí naší krajiny a je třeba o ně pečovat, protože napomůžou přirozenějším procesům samoregulace ekosystému ve zdejších lesích. Stejný názor má i Pavla Brady (SZ, Moravskoslezský kraj), která je přesvědčená, „že je nutné zachovat ve velkoplošných chráněných územích, jako je CHKO Beskydy, skutečné místo pro divokou přírodu“, včetně velkých šelem.


Z hlediska ochrany prostupnosti krajiny pro velké šelmy ve Zlínském kraji je klíčový příslib většiny oslovených politiků, že budou při rozhodování o podobě rychlostní silnice R49 přes Vizovické vrchy volit variantu šetrnější k životnímu prostředí, tedy s dlouhými tunely (Petr Gazdík , TOP09; Ivan Mařák, KSČM; Lubomír Nečas, SPOZ), jiní budou prosazovat variantu, kterou doporučí „odborníci“ (Jiří Čunek, KDU-ČSL; Libor Lukáš, ODS). František Šulgan ze Strany zelených dokonce upřednostňuje variantu zcela bez výstavby rychlostní silnice: „Měli bychom už konečně začít s podporou železniční dopravy, kamiony naložit na vlaky a zjistili bychom, že nám bude stačit upravit stávající silnice a nebudeme ani takovou R49 potřebovat.“


Na kandidáty v Moravskoslezském kraji byla směřována otázka, která se týkala doposud neexistujícího přírodního koridoru pro velké savce v průseku mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami. Ten měl být realizován jako kompenzační opatření k provozu nošovické automobilky Hyundai, která funguje již od roku 2007.


Pavol Lukša z TOP09 a Miroslav Novák z ČSSD k otázce uvedli, že výstavba zmíněného koridoru je věcí ministerstva dopravy, tedy ne krajského úřadu. Pravdou ovšem je, že Moravskoslezský kraj předsedá od r. 2007 koordinačnímu výboru, jehož úkolem je problematiku řešit a projekt měl být připraven ve spolupráci krajského úřadu s Min. dopravy, MŽP, SCHKO Beskydy a občanskými sdruženími. Od roku 2007 bohužel nebyla svolána žádná koordinační schůzka tohoto výboru. Podrobnější komentář k jejich odpovědím naleznete na stránce s kompletními odpověďmi kandidátů.


Vyhýbavé odpovědi poukazující na omezenou pravomoc krajského úřadu jsme obdrželi i v případě další otázky týkající se odstřelu vlků v sousedním Slovensku, který může být příčinou nízkého počtu těchto šelem i v Beskydech. Ceníme si zde názorů a příslibů obou představitelů SZ, Pavly Brady a Františka Šulgana, ale částečně také Pavola Lukši z TOP09 v Moravskoslezském kraji, podle kterých by kraj mohl podporovat přeshraniční projekty zaměřené na ochranu velkých šelem, které by měly zvýšit povědomí veřejnosti o přínosu velkých šelem, ale také vyzdvihnout význam mezinárodní ochrany těchto druhů.


Krajští kandidátu by měli vědět, že v území mimo CHKO Beskydy, kde se velké šelmy rovněž alespoň občasně vyskytují, je kompetentním orgánem pro ochranu zvláště chráněných druhů krajský úřad. Ochrana velkých šelem tedy není zcela v rukou státu, jak se někteří kandidáti domnívají.

 

JOSEFA VOLFOVÁ


Úplné znění odpovědí lídrů politických stran naleznete zde:


Moravskoslezský kraj


Zlínský kraj