English version

Jak probíhají Vlčí a Rysí hlídky

Úvodní školení

Noví zájemci o dobrovolnictví ve Vlčích či Rysích hlídkách mají možnost se na podzim zúčastnit úvodního semináře, kde se dovědí vše potřebné o organizaci a průběhu hlídek, o problematice ochrany velkých šelem a rozpoznávání jejich pobytových znaků a mohou se seznámit s některými pravidelnými i novými účastníky. 

Máte-li zájem se do projektu Vlčích nebo Rysích hlídek zapojit, velice doporučujeme se této akce zúčastnit. Ozvěte se již teď na vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo rysi.hlidky@hnutiduha.cz – v létě vám zašleme pozvánku s podrobnostmi o termínech a místech konání a odkazem na přihlášku. Pokud vám seminář pro danou sezónu uniknul nebo se ho z nějakých důvodů nemůžete zúčastnit, je možné se zapojit i během roku, rádi vás zaškolíme individuálně přímo v terénu a celovíkendové školení můžete absolvovat až další rok na podzim. 

Semináře nejsou jednorázové akce, ale jsou určeny pro vážné zájemce starší 15 let, kteří mají zájem a čas se od daného podzimu aktivně účastnit Vlčích či Rysích hlídek. Kapacity seminářů jsou bohužel omezeny.

úvodní školení pro nové dobrovolníkyskupinka nad stopama

Společné akce Vlčích hlídek

Na podzim, v zimě a v předjaří pak probíhají společné akce Vlčích/Rysích hlídek (na jednom nebo více místech současně). Na vybranou základnu, tj. menší chatu v horách, přijede kolem 2–15 lidí, rozdělí se na menší skupinky a dohodnou si trasy na další den. 

základna v horáchskupinka hlídkařů večer na základně


 

 

 

 

 

 

 

 
Brzy ráno se vyráží na celodenní mapovací pochůzku do terénu, kdy hlídkaři hledají především stopy, trus, strženou kořist šelem či nelegální masité návnady (tzv. újedě, kde mohou být šelmy pytlačeny), s návratem večer či v noci (dle podmínek a možností účastníků). Zaznamenávají se i  všechna další zajímavá pozorování, např. chránění živočichové včetně ptáků, zachovalé lesní porosty, a také co se kde v terénu děje – nešetrné těžby v lesích, nelegální motoristi, poškozování přírodních rezervací aj.
skupinka nad stopamarysí trus

Po návratu na základnu hlídkaři svá pozorování a nálezy popíšou v záznamu z terénní pochůzky, při tom si vyměňují poznatky s dalšími skupinami nebo mají program dle vlastních potřeb.

společné vyplňování záznamu z pochůzkyvečer na základně
Vybavenost základen je velmi rozdílná, většinou je ale možnost si připravit jednoduché teplé jídlo; vždy je potřeba si vzít s sebou na hlídky spacák, základní vybavení do terénu (dobrou obuv, nepromokavé oblečení), čelovku (svítilnu), vlastní jídlo, tužku a zápisník, popř. mapu a foťák. Pomůcky pro monitoring (měřítko, sáčky a lahvičky s lihem na trus a chlupy, GPS přístroj, sádru, sněžnice aj.) poskytuje zájemcům přímo na základně pověřený koordinátor dané společné akce.

Společné akce se zajištěným ubytováním na některé se základen bývají různě dlouhé, od dvoudenních (např. o víkendu) po celotýdenní. Více dní v kuse je tak důkladně monitorována určitá oblast, kde bylo např. zaznamenáno vyšší riziko pytláctví nebo častější výskyt velkých šelem.

Hlídkování v podzimním a zimním období je pro nás prioritní, protože se dá podle stop zjistit o šelmách nejvíce zajímavých informací a také pytláctví bývá nejčastější (myslivci nejvíce loví zvěř a je riziko, že natrefí na šelmu např. na čekané či společném honu).

vlčí hlídky procházejí terén celoročněrysí stopy

Individuální pochůzky Vlčích hlídek

Především přes léto, ale i v zimě chodí zkušení hlídkaři do terénu na samostatné pochůzky (mimo společné akce), kdy se v terénu pohybují sami, s dalšími členy hlídek nebo s kamarády. Pokud vyrazí na vícedenní monitoring, přespávají venku, nebo dle možností a domluvy na některé ze základen. Svá pozorování a nálezy opět dokumentují a zapisují do záznamu z pochůzky, které zasílají organizátorům.
putovní vlčí hlídky přespávají venkuv létě probíhají hlídky jako individuální pochůzky

Co všechno vlčí hlídky v terénu dělají?

Jak se do vlčích nebo rysích hlídek zapojit?

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr