English version

Lov šelem na Slovensku

Lov vlků na Slovensku

uloveny_vlk_lovuzdar.skVlci se vyznačují velkou pohyblivostí na obrovském teritoriu, které může zasahovat do více států. Přestože je u nás vlk zařazen do kategorie kriticky ohrožených živočichů a nesmí se u nás lovit, je situace na Slovensku rozdílná. Od roku 2009 se tam mohli lovit vlci bez omezení po dobu 4 měsíců (od 1. října do 31. ledna), od dubna 2012 stanovili dobu lovu na 2,5 měsíce (1.11. až 15.1.), což má negativní vliv i na populaci vlků v Beskydech, protože zvířata státní hranice nerespektují.

Přestože je vlk na Slovensku řazen jako velmi ohrožený druh, je tam každoročně legálně zastřeleno několik desítek jedinců. Pouze na části území v okresu Čadca a NP Slovenský kras jsou vlci chráněni celoročně, protože se jedná o oblasti, kudy vlci migrují do České republiky nebo do Maďarska. Bohužel se však tato výjimka týká jen severní části Kysuc, ale ne Javorníků, které také navazují na CHKO Beskydy. Takto může dojít k odlovu vlků, kteří se vyskytují i u nás. Vlci totiž, stejně jako ostatní zvířata, žádné státní hranice pří výběru svých teritorií nerespektují. Proto je beskydská populace vlků tímto povoleným lovem výrazně ohrožována. Od loňského podzimu (2012) je vlka možno na Slovensku lovit v období 1.11. do 15.1.(doba lovu 2,5 měsíce), což představuje pro existenci vlků v České republice hrozbu ještě větší. Navíc poslední 3 roky (tj. od roku 2009) byla doba lovu ještě o 1,5 měsíce delší (od 1. října do 31.ledna), což bylo způsobeno nekompatibilní legislativou na Slovensku.

 

Vlci ulovení v posledních 3 loveckých sezónách

V poslední proběhlé lovecké sezóně (12/13) bylo na Slovensku zabito 150 vlků (přestože povolená kvóta byla jen 130 jedinců), loni to bylo 135 vlků a v sezoně 10/11 bylo legálně uloveno 159 vlků. Podle slovenského mysliveckého zákona č. 274/2009 Z.z. schvaluje tamější Ministerstvo pôdohospodárstva SR na návrhy Krajských lesných úradov roční kvóty odstřelu vlků. Státní úředníci, kteří navrhli a schválili, kolik vlků je možno zastřelit, však mají zcela nedostatečné údaje o reálných počtech vlků, žijících na Slovensku. Více...

Jaké důsledky tento odlov vlků na Slovensku zřejmě má na výskyt těchto šelem v Beskydech, si můžete přečíst v článku Miroslava Kutala Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí v článku časopisu Veronica.

 

Je lov vlků na Slovensku v souladu s evropskými předpisy na ochranu přírody?                                   Takzvaná evropská směrnice o stanivištích (č. 92/43/EEC) po členských zemích EU požadauje chránit množství přírodních společenstev a mnoho druhů rostlin a živočichů. Vlka obecného dokonce řadí mezi prioritní druhy "za jejichž zachování má Společenství zvláštní odpovědnost". Hnutí DUHA proto v srpnu 2011 podalo stížnost k Evropské komisi, aby se případem zabývala a učinila všechny potřebné kroky k tomu, aby Slovensko jednalo v souladu s právem Evropského společenství.

 uloveny_vlk_lovuzdar.skuloveny_vlk_lovuzdar.sk


Foto: www.lovuzdar.sk

Lov medvědů na Slovensku

Nebezpečím je také stále zcela nekoncepční přístup k lovu medvědů na Slovensku, který probíhá jako tzv. regulační lov, ovšem bez toho, že by tamní orgány ochrany přírody znaly skutečnou početnost populace, podle které by žádosti o odstřel hodnotily. Každoročně se tak povolují odstřely medvědů, kteří nikdy nezpůsobili žádnou škodu. Např. v roce 2005 MŽP SR odsouhlasilo odstřel 68 zvířat; nakonec bylo zastřeleno 35, ovšem žádný z deseti "škodníků" - synantropních medvědů, kteří skutečně způsobovali problémy (Lukáč 2006).

Podle Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je toto střílení medvědů v rozporu se slovenskou i evropskou legislativou, narušuje sociální strukturu populace a problémy s medvědy neřeší, ale v části případů dokonce vytváří. Dokazuje to i medializovaný případ útoku medvěda na lesníka v revíru mysliveckého sdružení Kamenná u Liptovské Sliače v roce 2006. K útoku došlo navzdory tomu, že přesně v tomto revíru proběhl v předchozím roce regulační odstřel medvěda.

Více o lovu medvědů na Slovensku

zastřelený medvěd ze Slovenska
Foto: www.lovuzdar.sk

 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr