Páření vlků probíhá v období mezi koncem ledna a dubna, v závislosti na zeměpisné šířce. Čím severněji, tím později páření začíná. Během tohoto období se rodičovský pár zdržuje mimo smečku, aby nebyl rušen ostatními. Rodičovský pár (také nazývaný plemenný, dříve „alfa") je také téměř vždy jediný pár ve smečce, který má právo se rozmnožovat.

Mláďata se rodí po 59-63denní březosti, většinou v dubnu nebo v květnu. V jednom vrhu bývá zpravidla 4-6 vlčat, ale může být více nebo i méně. Velikost vrhu závisí především na množství kořisti v místě, které smečka obývá. Čím méně kořisti se v oblasti vyskytuje, tím méně mláďat se narodí.


Život mladého vlka

  • narození: váha cca 0,5 kg
  • 10-15 dní: otevírají se oči
  • 3 týdny: vyrůstají mléčné zuby, začínají prozkoumávat doupě
  • 4 týdny: první zavytí
  • 4-5 týdnů: krátké cesty okolo doupěte, začínají jíst maso
  • 6 týdnů: s dospělými se vzdalují až několik kilometrů od doupěte, tvoří se hierarchie
  • 6-8 týdnů: mláďata přestávají být kojena
  • 3 měsíce: chodí se smečkou na lov (sami se lovu ještě neúčastní)
  • 5-8 měsíců: mléčný chrup nahrazen trvalým
  • 7-8 měsíců: aktivně se účastní společných lovů

Víte, že...většina mláďat nepřežije první rok života? Úmrtnost bývá okolo 60 %. Mláďata dospívají až ve třech letech. Vlk se může v přírodě dožít 12 až 15 let.