Poradnu pro chovatele ovcí spouští v těchto dnech Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s místní skupinou Hnutí DUHA Valašsko. Ochránci hospodářům v Beskydech a okolí poradí, jak mohou svá stáda nebo včelí úly ochránit před napadením velkými šelmami – vlky, rysy a medvědy. Právě touto dobou se mohou první útoky šelem objevit.

Chovatelům aktuálně ohroženým velkými šelmami může organizace zapůjčit elektrický ohradník nebo pomoci se získáním dotace, jež zemědělcům umožní pořídit si vlastní zařízení pro ochranu hospodářských zvířat. Do 15. července je například  možné žádat o dotaci na preventivní opatření z Operačního programu životní prostředí. Zájemci mohou kontaktovat přímo Hnutí DUHA Valašsko na telefonu 736 286 317 nebo e-mailu valassko@hnutiduha.cz.

Dalším opatřením, jímž mohou chovatelé v oblastech s výskytem šelem efektivně zabezpečit chovná zvířata, je trvalá přítomnost pasteveckých psů u stáda. Hnutí DUHA proto vydalo publikaci Pastevečtí psi: Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz, v níž zájemci najdou vše potřebné o plemenech, chování a výcviku psích ochránců stád. O příručku si mohou zájemci napsat Hnutí DUHA, získat na Správě CHKO Beskydy nebo si ji stáhnout na stránkách Šelmy.cz.

Škody, které chovatelům působí především vlci a medvědi, jsou sice vzhledem k celkovému počtu chovaných ovcí zanedbatelné – ročně se jedná zpravidla o několik  zvířat –, pro menší chovatele však může být ztráta i menšího počtu zvířat citelná. Předcházení škodám, ať už pomocí pasteveckých psů nebo elektrických ohradníků, je vždy lepším řešením než případné finanční náhrady. Tyto náhrady vyplácí stát, pokud poškození chovatelé zavčas informují Správu CHKO Beskydy nebo příslušný odbor životního prostředí.


Přestože jsou velké šelmy chráněny zákonem, pytláctví je pro ně stále největší hrozbou. Právě negativní postoje některých místních obyvatel vůči chráněným druhům šelem mohou pytláctví podporovat.

Poradna chovatelům ovcí tak představuje účinné řešení napomáhající poklidnému soužití lidí a divokých šelem. Hnutí DUHA ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody už poradenství nabízelo i v minulosti, ovšem kvůli nedostatku finančních prostředků byl projekt vloni ukončen. Nyní projekt běží díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko řekl:
„Velké šelmy i pastevci žili – a v mnohých evropských zemích stále žijí – vedle sebe stovky let. Projekty, které napomáhají pokojnému soužití velkých šelem a místních občanů, považujeme za velmi přínosné. Je to vstřícný krok vůči hospodařícím zemědělcům. Doufáme, že lepší ochrana stád pomůže negativní postoje některých chovatelů vůči šelmám překonat.“

Dana Bartošová ze Správy CHKO  Beskydy řekla:
„Škodu  by chovatelé měli nahlásit na Správě CHKO Beskydy, a to do 48  hodin od  jejího zjištění,  aby splnili zákonný  nárok na náhradu škody způsobené vlkem, medvědem nebo rysem. Správa CHKO Beskydy provede bezodkladně šetření ke zjištění původce škody.  Toto šetření může  Správa CHKO Beskydy provést  i v případě škody vzniklé mimo CHKO (po domluvě s místně příslušným orgánem ochrany přírody).“

„Výhledově by měli chovatelé zvážit vhodná preventivní opatření  – podle rizika útoků šelem v místě pastvy. Ideální je kombinace síťového elektrického ohradníku a kvalitního pasteveckého psa.“