V polovině letošního března (17. a 18.3.) se opět objevily informace o výskytu medvěda v obci Mosty u Jablunkova. Naposledy zde byl medvěd zaznamenán na jaře 2012. Na odlehlejším místě na louce u okraje lesního porostu táhnoucího se od masivu hory Gírová měl postavené včelí úly pan Josef Kluz. Medvěd, který k nim přišel nejméně dvakrát, jeden úl rozebral a živil se sladkým obsahem pláství.

Do této části Slezských Beskyd se zvíře dostalo pravděpodobně ze Slovenska nebo Polska. Je možné, že při své cestě na západ na naše území narazil na hustou zástavbu a frekventovanou silnici I/11 v údolí Jablunkovské brázdy. Tam je pro něj, stejně jako pro další divoká zvířata, velmi obtížné nalézt možnost bezpečného průchodu na druhou stranu údolí do lesů Moravskoslezských Beskyd. Průchodná jsou zde v podstatě už jen dvě poslední místa: jednak u státní hranice, kde by však musel překonat silnici s hustou kamionovou dopravou, neboť zde stále nebyl vybudován potřebný ekodukt, a druhé volně prostupné místo je nedaleko Jablunkova – silnice je zde na vysokých pilířích, ale v krajině je malé množství zeleně, kde by se medvěd mohl po cestě ukrývat.

U rozbitých úlů našli ochránci přírody ze Správy CHKO Beskydy medvědí stopy v blátě, které vyfotili a odlili do sádry. Během následujícího týdne se medvěd na místě již neukázal a vypadalo to, že se nejspíše přesunul jinam, možná i zpátky na Slovensko

stopa medvěda pod rozbitými úly; foto: D.Bartošová

V posledním březnovém týdnu však o sobě medvěd dal znovu vědět, když navštívil včelí úly na jiné lokalitě v masivu Gírové. Při hodování na medu ho zachytily fotopasti Kamila Turka, místního myslivce, kterému usedlost se včelami na samotě patří. 

medvěd navštívil samotu s úly; foto: Kamil Turek

Kvůli medvědí návštěvě sice pan Turek přišel o část včelstva, dle jeho slov to však není nic tragického, ba naopak: „Vybral mi sice dva úly, plástve rozházel kolem a vyžral. Na druhou stranu mě těší, že i tady v našich lesích se objevuje taková vzácná a plachá zvěř, jako je medvěd. Krom toho náhradu způsobené škody dostanu zaplacenou od státu. Doufám, že pokud se medvěd rozhodne jít dále do Beskyd, neskončí jako jeho předchůdce pod koly kamionu. Průchodných cest přes údolí pro zvěř zůstalo už jen několik.“

medvěd si pochutnal na medu z pláství; foto: Kamil Turek

Podle stop jen pár dní starých, které o víkendu našli dobrovolníci Vlčích hlídek v širším okolí Gírové, se zdá, že medvěd se v oblasti stále pohybuje. To potvrzují také informace o jeho návštěvách dalších dvou včelínů na samotách pod Gírovou a u Hrčavy začátkem dubna. Majitelé těchto včelstev si je následně zabezpečili elektrickými ohradníky, na úřady však škodu nenahlásili.

Jeden z poškozených včelařů, pan Benedikt Moskala z Hrčavy, týdeníku Horizont popsal medvědí návštěvu: „Jeden úl odhodil na louku. Pět metrů od místa, kde stál. Vysypal z něj rámky a dva z nich vykousal. Až jsem se divil, jak šetrně si zvíře počínalo. Vůbec je nepoškodilo. Ani jsem škodu nehlásil, jen jsem hned úly obehnal elektrickým ohradníkem.“

otisk zadní stopy medvěda pod Gírovou; foto: Tomáš Krajčaotisk přední stopy medvěda pod Gírovou; foto: Leona Machalová

Kvůli výskytu medvěda není potřeba mít přehnané obavy při vycházkách do lesa - přestože oblast Gírové je turisty poměrně hodně navštěvovaná, nejsou zatím hlášené žádné případy setkání nebo přímého pozorování této šelmy. Jde tedy nejspíše o divokého medvěda, který má přirozený respekt z člověka a setkání s ním se snaží vyhnout. Je proto aktivní především za soumraku, v noci či brzy ráno. Při pohybu v oblasti s výskytem medvěda je však vždy vhodné se řídit se základními odbornými doporučeními a pravidly pro snížení rizika případného konfliktu.

Dobrovolníci Vlčích hlídek i další pracovníci ochrany přírody nyní oblast pravidelně monitorují. Poznatky o dalším pohybu medvěda se snaží získat jak terénním pátráním po jeho pobytových znacích, tak pomocí fotopastí. Uvítají také informace o výskytu medvěda (i dalších velkých šelem) od veřejnosti:

Pozorovatelé mohou zasílat své fotografie stop nebo zprávu o pozorování na adresu stopy@selmy.cz, nebo na tel. č. 728 832 889.

LEONA MACHALOVÁ