English version

Moravské stezky v ohrožení

koridor v Mostech u Jablunkova

V České republice se všechny tři druhy velkých šelem -  vlci, rysi a medvědi - vyskytují společně pouze v Beskydech. Jejich dlouhodobé přežití závisí také na tom, zda bude zvířatům i nadále umožněn kontakt  v rámci celé karpatské populace.

 

Jeden z důležitých koridorů, kudy probíhá migrace především ze Slovenska a Polska, je Jablunkovská brázda, oddělující Moravskoslezské a Slezské Beskydy. Druhé jmenované pohoří přímo navazuje na slovensko-polský hraniční hřeben, odkud mohou šelmy nerušeně přecházet.

Prostupnost Jablunkovské brázdy pro velké savce je aktuálně ohrožena zvýšenou dopravou mezi korejskou automobilkou Hyundai v Nošovicích a její odnoží KIA v Žilině. Stále frekventovanější silnice I/11, která dvě továrny spojuje, totiž pro velké savce není po navýšení provozu dostatečně průchodná [1]. Problém by vyřešil ekodukt poblíž státní hranice v Mostech u Jablunkova a ochrana migračního koridoru pod vysokým mostem na pilířích (tzv. estakádou) v Jablunkově. Přestože politici slíbili při prosazování nošovické automobilky zprůchodnění Jablunkovské brázdy do konce roku 2008, plány jsou stále jen na papíře. Více o plánovaném ekoduktu v Mostech u Jablunkova.

mapa migračních cest

Silnice a dálnice s vysokým provozem obkličují Beskydy ze všech stran. Pokud nebudou zachovány dostatečné průchody pro zvířata, zůstanou beskydští vlci, rysi a medvědi izolováni jak od Karpat (Slovensko a Polsko), tak od Oderských vrchů a Jeseníků. Klíčové migrační cesty znázorňují šipky.

otevírání  dálnice D47

Důležitý migrační koridor, spojující Hostýnské a Oderské vrchy (zajišťující spojení mezi Beskydami a Jeseníky) se nachází v Moravské bráně u Hranic na Moravě. Jeho funkci však narušila dálnice D47 (nyní D1) spojující Lipník nad Bečvou s Ostravou. Ani tam však slibovaná kompenzační opatření - ekodukt nebo výkupy pozemků a výsadba migračního koridoru - nebyla zahájena, přestože dálnice byla zprovozněna na sklonku roku 2009.

 

 

Víceméně nerušeně může zatím probíhat migrace šelem mezi Beskydami, Bílými Karpaty a Vizovickými vrchy. Pravděpodobně ale ne dlouho. Plánovaná rychlostní silnice R49 má přetnout i tyto migrační koridory a žádné opatření na snížení negativních vlivů fragmentace krajiny dopravou investor (Ředitelství silnic a dálnic ČR) dosud nenavrhl, ani neprokázal skutečnou potřebu vedení dálnice přes přírodní park Vizovické vrchy.

krajina Vizovických vrchůkrajina v okolí Lačnova

Poznámky:

[1] viz kap. Propustnost silničních komunikací na významných migračních koridorech v oblasti CHKO Beskydy. Martin Váňa, Jan Stýskala, Michal Bojda, Miroslav Kutal. ve sborníku Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr