Již dlouhou dobu se zabýváme realizací environmentálních programů na základních a středních školách. Žákům předáváme zábavnou formou informace, které se s návratem velkých šelem a s jejich monitoringem pojí. Po domluvě zrealizujeme program v těchto regionech: Beskydy a okolí, Šumava a Pošumaví, severní Čechy, Krušné hory.


Proč si program objednat a proč u nás?

 1. Velké šelmy jsou charismatičtí vrcholoví predátoři, na kterých je možné názorně ilustrovat základní ekologické vazby v přírodě.
 2. O vlcích, rysech a medvědech panuje množství předsudků a pověr. Objektivní informace o velkých šelmách pomohou větší toleranci lidí a jejich ochraně.
 3. Program prohlubuje znalosti žáků z ekologie a ukazuje souvislosti biologických poznatků a rozvíjí tím vzdělávací oblast „Člověk a příroda“.
 4. Hnutí DUHA Šelmy se ochraně a monitoringu velkých šelem věnuje od roku 2002 a má proto neocenitelné praktické zkušenosti z terénu.
 5. Naši lektoři mají kromě biologického i pedagogické vzdělání mnoho zkušeností s prací s dětmi a veřejností a také se přímo podílí na monitoringu velkých šelem v terénu.


Cíle programu

 • zvýšit u žáků povědomí o významu velkých šelem v české přírodě;
 • seznámit žáky s možnými problémy, které se s návratem velkých šelem pojí;
 • poskytnout žákům nevšední zážitek;
 • zvýšit u žáků zájem o přírodu;
 • motivovat žáky ke sběru informací a vést je k dovednosti umět s nimi pracovat;


Aktuální nabídka: O vlcích, rysech a medvědech

Program má celkem 3 různé verze pro 3.-5. třídu, 6.-9. třídu a pro studenty středních škol. Všechny tři verze jsou dlouhé 2x45 minut. Pokud nemá škola jiný požadavek, probíhá program v jejích prostorách. Cena programu je 60 Kč na žáka. V jeho průběhu se (v závislosti na věkové kategorii) žáci dozví:

 •  jaké druhy velkých šelem u nás žijí;
 • čím se vlk, rys nebo medvěd živí;
 • informace o rozšíření šelem v ČR i ve světě;
 • informace o jejich skrytém životě;
 • jaký je význam velkých šelem pro lesní ekosystém;
 • jaké jsou faktory, které je ohrožují a důležitost jejich ochrany;
 • jak se do ní mohou případně sami zapojit.

* Po domluvě je program možný uskutečnit v upravené podobě také pro mateřskou školu nebo formou exkurze do terénu, u níž je cena dohodou.


Lektoři a odborný garant programu

Michal Bojda – terénní pracovník Hnutí DUHA Šelmy, vedoucí ekovýchovných programů o velkých šelmách, absolvent učitelství biologie a zeměpisu na Pedagogické fakultě MU v Brně, strážce přírody v CHKO Beskydy

Jiří Labuda - terénní pracovník Hnutí DUHA Šelmy, lektor ekovýchovných programů v Beskydech

Štěpánka Kadlecová - koordinátorka Vlčích hlídek v krušných horách, lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Krušných horách

Josefa Volfová - koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví, lektorka ekovýchovných programů o velkých šelmách v Pošumaví a na Šumavě

Radek Kříček - koordinátor Vlčích hlídek na Šluknovsku a v Lužických horách, lektor ekovýchovných programů o velkých šelmách na Šluknovsku a v Lužických horách

Odborný garant: Miroslav Kutal - absolvent Systematické biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, kde získal také způsobilost k učitelství biologie na středních školách. Aktuálně akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně a jediný český člen evropské expertní skupiny pro velké šelmy LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe)


Zpětnou vazbu na jeden z programů poskytla Jaroslava Ševčíková, ZŠ Vsetín:

Celé dva dny se Základní školou Vsetín Sychrov ozývalo táhlé vlčí vytí, ňafání rysa ostrovida i mručení medvěda, krále beskydských zvířat.

To přišel za žáky 4.-9. ročníků školy pracovník Hnutí Duha, pan Michal Bojda a vyprávěl jim o velkých šelmách v Beskydech, o jejich životě, zvycích, o tom, jaký přínos mají pro krajinu. Také o tom, kde se nimi, či jejich pobytovými znaky, může člověk v přírodě setkat.

Děti překvapilo, že i k nám, do Vsetínských vrchů občas zavítá vzácné a plaché zvíře – vlk. Teď už ale vědí, že se ho nemusí bát, vlk setkání s člověkem skutečně nevyhledává, vlk se mu chytře snaží vyhnout. Také pobytové znaky medvěda samotáře můžeme občas objevit, bude to hlavně stopa jeho tlap, nebo rozdrápaný starý kmen, kde medvěd hledal larvy brouků, či stržená kůra stromu. No a jak zajistit, že nedojde k blízkému setkání s dravou šelmou? Je to přece jednoduché, jít lesem a občas promluvit, zaklepat na strom klacíkem, dupnout si… všechny šelmy mají mnohem lepší sluch i čich než člověk, a tak ho jistě objeví dřív, než by došlo k setkání.

Velké šelmy je třeba chránit. Jsou nádhernou a majestátní součástí naší přírody a mají tu své nezastupitelné místo. Člověk si nemůže osobovat právo na celý svět, měl by ho pokorně sdílet s ostatními organismy. A to je poznání, ke kterému děti ve škole vedeme. Přednášky měly velký úspěch a žáci byli skutečně nadšeni. Těšíme se zase na příští rok, kdy nám pan Bojda přinese nové závěry ze svých pozorování i nové příběhy o krásných beskydských šelmách.