V současné době nabízíme dvě putovní výstavy - každá z nich se věnuje tématu velkých šelem z jiného úhlu pohledu. Výstava Sblížení je určena spíše pro šumavské a pošumavské obce, výstava Soužití najde své uplatnění ve všech regionech, jelikož pojednává obecně o problematice sdílení krajiny s vracejícími se velkými šelmami.


Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy

Výstava vypráví půl století starý příběh ochrany unikátní šumavské přírody a jejích divokých obyvatel. V hlavní roli se představuje tajemná a krásná šelma – rys ostrovid. Těšit se můžete na rozsáhlou a kvalitní fotodokumentaci téměř půlstoletí dlouhého příběhu návratu velkých šelem na Šumavu. Díky ukázkám nových technologií pro monitoring vzácných zvířat nahlédnete „pod ruku“ výzkumníkům, kteří se již 25 let zabývají jejich sledováním. Mapové infografiky ukazují, jak se rysi šířili v Pošumaví a představí zajímavé životní příběhy proslulých rysích tuláků, kteří se léta pohybují na české-bavorsko-rakouském pomezí. Expozice přibližuje i aktuální stav velkých šelem v České republice a jejich další osud v naší přírodě.


Vydáte se také po stopách kočky divoké, poznáte kdysi vzácného krkavce a zapátráte v historii po osudu vlků, kteří se již vícekrát snažili znovu osídlit svůj dávný šumavský domov. Klíčovou úlohu ve vyprávění hrají také lidé: šumavští obyvatelé, lesníci, ochranáři a milovníci zdejší svérázné krajiny. Kromě historické části se na výstavě návštěvníci dozví také aktuální poznatky o skrytém životě velkých šelem, jejich současném rozšíření, ohrožení i zajímavostech z každodenního života. Autorka výstavy Josefa Volfová uvádí:

Výstava doufejme přispěje k lepšímu pochopení a sblížení lidí s těmito krásnými zvířaty. Jako vrcholoví predátoři mají velké šelmy v přírodě nezastupitelnou, velmi užitečnou roli. K životu nepotřebují nic jiného než náš respekt a ochotu sdílet s nimi společný životní prostor. Pro ochranu rysa a dalších druhů velkých šelem je třeba široká spolupráce na mezinárodní úrovni.

Spolu s Luďkem Tomanem se při její přípravě vydali zpátky v čase za původem šumavského rysa. Od pamětníků a z archivů získali dosud nepublikovanou dokumentaci Projektu Lynx. Díky němu bylo v letech 1982–1989 do šumavské přírody vypuštěno 17 rysů ze slovenských hor. Návštěvníci tak shlédnou fotografickou dokumentaci této historie, dobové dokumenty, korespondenci i vzpomínky tehdejších aktérů. Výstava obsahuje i medailonky osobností, které se o návrat šelem zasloužily. Především se jedná o největšího znalce rysů Ludvíka Kunce, šumavského ochranáře Ladislava Vodáka, Elišku Novákovou, Pavla Trpáka či „chytače rysů" Štefana Zatrocha. Výstava je i poděkováním jim a všem dalším, kteří se dodnes podílejí na ochraně vzácných šelem i odkazu zmíněných osobností a není jim lhostejná budoucnost přírodního bohatství v srdci Evropy.

Máte o výstavu zájem? Ozvěte se nám!

Josefa Volfová

Josefa Volfová

Rysí hlídky na Šumavě a v Pošumaví, výstava Sblížení

Soužití s velkými šelmami

Putovní výstava o soužití s velkými šelmami putuje po českých a moravských muzeích, galeriích a informačních centrech od roku 2009 a v roce 2020 byla aktualizována o současné informace a poznatky.

Mezinárodní expozice, připravená ve spolupráci s odborníky z řady evropských zemí, zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a nově i kočky divoké. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však stále představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu. Koordinátor Hnutí DUHA Šelmy Miroslav Kutal k výstavě říká:

I na poměrně lidnatém kontinentu, jako je Evropa, žijí tisíce vlků, rysů nebo medvědů. Denně patrně dochází k desítkám setkání lidí a divokých šelem, aniž by končily konfliktem nebo byly vůbec lidmi zaznamenány. Výstava prezentuje zkušenosti z mnoha evropských zemí které ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a i případné konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace mezi ochránci přírody a veřejností.


Máte o výstavu zájem? Ozvěte se nám!

Martina Labudová

Martina Labudová

PR a média, e-shop