English version

Hrozby pro medvědy

Medvědi jsou ze všech evropských velkých šelem nejvíce ohroženi ničením biotopů - přirozených lesů.

Rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v lesích s vysokým podílem odumřelého dřeva a vrstevnatou porostní strukturou je značná. Právě tady medvědi nacházejí vhodné úkryty a dostatek potravy, když rozhrabávají ztrouchnivělé pařezy a na světlinkách se živí lesními plody.medvědi vybírají z trouchnivého dřeva larvy hmyzu

Medvěd hnědý je v legislativě ČR zařazen mezi zvláště chráněné, kriticky ohrožené druhy (zákon č. 144/1992 o ochraně přírod a krajiny, prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992). Není tedy dovoleno usmrcovat jedince a zasahovat do jejich biotopů. Přesto, z hlediska reálného dopadu, stát zabezpečuje těmto šelmám jen mizivou ochranu.

Většina posledních pralesů byla v Beskydech smýcena ve 40. letech 20. století, a tak jsou dnešní hory pokryty z větší částí věkově uniformními porosty smrčin pochybné provenience. Zbytky přírodních lesů, „pralesů“, poskytují možnosti k obživě několika jedincům, chybí ovšem klidové zóny. Medvědy tak často vyrušují houbaři a sběrači plodů a zvířata jsou pak stresována.

Vůči těžbě dřeva je státní ochrana přírody, mimo několik přírodních rezervací, v právním rámci chráněných krajinných oblastí zcela bezzubá, a tak dále dochází k holosečnému mýcení hodnotných jedlo-bukových porostů a nahrazování monokulturami smrku jen s minimálním podílem listnáčů (viz běžná praxe např. v Javorníkách a Vsetínských vrších). Přitom bukvice jsou pro medvědy klíčovým zdrojem energie na podzim, kdy medvědi nabírají tuk tolik potřebný pro úspěšné přezimování.

 

Vhodné lokality výskytu medvěda jsou i v Jeseníkách a na Šumavě.

sedici medvidekPřirozenému osídlení těchto oblastí brání však jak fragmentace a zástavba krajiny, tak nelegální lov, ke kterému stále dochází v jádrových oblastech výskytu. Překvapivý výskyt medvěda v roce 2002 v průmyslové oblasti Ostravska u Orlové naznačuje, že i medvědi jsou schopni bariéry civilizace nepozorovaně překonávat.

Nebezpečím je také stále zcela nekoncepční přístup k lovu medvědů na Slovensku.

Na Slovensku zabíjejí medvědy v rámci tzv. regulačního lovu, ovšem bez toho, že by tamní orgány ochrany přírody znaly skutečnou početnost populace, podle které by žádosti o odstřel hodnotily. Každoročně se tak povolují odstřely medvědů, kteří nikdy nezpůsobili žádnou škodu. Např. v roce 2005 MŽP SR odsouhlasilo odstřel 68 zvířat; nakonec bylo zastřeleno 35, ovšem žádný z deseti „škodníků“ - synantropních medvědů, kteří skutečně způsobovali problémy (Lukáč 2006).

zastřelená medvědicePodle Lesoochranárskeho zoskupení VLK je toto střílení medvědů v rozporu se slovenskou i evropskou legislativou, narušuje sociální strukturu populace a problémy s medvědy neřeší, ale v části případů dokonce vytváří.

Dokazuje to i medializovaný případ útoku medvěda na lesníka v revíru mysliveckého sdružení Kamenná u Liptovské Sliače v roce 2006. K útoku došlo navzdory tomu, že přesně v tomto revíru proběhl v předchozím roce regulační odstřel medvěda.

 

Matka dvou medvídků, zastřelená na jaře 2005. Foto http://jurajlukac.blog.sme.sk

 

medvěd u kontejneru Teprve letos přistoupilo slovenské ministerstvo životního prostředí ke konkrétním opatřením - na vytipovaných místech nechalo instalovat zabezpečené kontejnery na odpad. Cena jednoho velkého kontejneru se pohybuje okolo tisíc eur, menší stojí 700 až 800 eur. O kontejnery zatím projevilo zájem třicet obcí.

Kontejnery jsou účinnou ochranou proti medvědům, kteří přicházejí do obydlených území za potravou. Tato zařízení se osvědčila už v Demänovské Dolině, kde se počet medvědů snížil právě po instalování kontejnerů.

 

omylem zastřelený medvěd

Medvěd „omylem“ zastřelený místo divočáka slovenskými myslivci při společném lovu Technické Univerzity ve Zvoleně, 19. 10. 2005. Foto http://jurajlukac.blog.sme.sk

Více informací:

Reportáž ČT Přidej se s Erikem Balážem z Tiché doliny I. díl

Reportáž ČT Přidej se s Erikek Balážem z Tiché doliny - II. díl

Baláž E., D'Amicis B., 2010: Posledná pevnosť. ADIN, 240 s.

Když lidé nabízejí, tak bereme. Rozhovor s medvědem. Sedmá generace, Brno 2010

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr