English version

Rozmnožování medvěda hnědého

Základní údaje

Páření probíhá nejčastěji v období od konce května do konce července, výjimečně i později. Milostná předehra bývá složitá a někdy vcelku zdlouhavá, dokud se medvědice neosmělí přijmout nápadníka do své blízkosti. Dochází také k výhružkám, cenění zubů, řevu a někdy i k soubojům, pokud více medvědích samců usiluje o jednu samici.

Medvěd

Medvíďata uprostřed zimy

Zvláštností zárodečného vývoje medvědů je tzv. utajená březost, kdy se vývoj zárodku po oplodnění zastaví a pokračuje až na podzim: proto porody i navzdory rozdílnému datu početí probíhají ve stejném období, od konce prosince do února, v době zimního spánku. Utajená březost samic trvá zhruba 7-8 měsíců, ovšem samotný vývoj zárodku pouze 8-10 týdnů. Medvíďata se tak rodí velmi malá (zhruba velikosti veverky) a nevyvinutá.

Život mladého medvěda

Diváci večerníčků pana Chaloupka si jistě dokážou představit, jak jsou medvíďata hravá, zvídavá a plná chuti do života. Úmrtnost mláďat v prvním roce je však vysoká - činí 25 až 30 %. Dobrá medvědí matka učí své potomky všem pravidlům, jak by se měl správný medvěd chovat a co se všechno dá či nedá jíst. Po dvou a půl letech by již medvíďata měla být soběstačná. Pohlavně dospívají v 3.-6. roku života, samice většinou už ve 4. roce.

Regulace početnosti

Kvůli péči o mláďata se tak samice může rozmnožovat nejdříve každý druhý rok. Říji však může u samic navodit samec, který předtím její mláďata z loňského vrhu zabije nebo uhynou sama. Zřejmě je to jeden z mechanismů, jak mohou medvědi přirozeně regulovat svou početnost.

Medvědi se často dožívají vysokého věku (20-25 let), bohužel například slovenská populace je v důsledku jednostranně trofejově zaměřeného lovu pohlavně a věkově nepříznivě strukturovaná. Populace je vychýlená ve prospěch mladých medvědů s malým zastoupením dominantních samců (méně než 5 %, více než 20 let pouze 2,6 %) kteří by se mohli podílet na regulaci populace.

Medvěd

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr