Základní údaje

 • Doba páření: květen-červen
 • Doba vrhu: leden-únor
 • Počet mláďat: 1-4, obvykle 2-3

Páření probíhá nejčastěji v období od konce května do konce července, výjimečně i později.  Říje může trvat od jediného dne až po celý měsíc a jednotlivé páry se spolu zdržují od několika hodin až do tří týdnů. Milostná předehra bývá složitá a někdy vcelku zdlouhavá, dokud se medvědice neosmělí přijmout nápadníka do své blízkosti. Dochází také k výhružkám, cenění zubů, řevu a někdy i k soubojům, pokud více medvědích samců usiluje o jednu samici.


Utajená březost

Zvláštností zárodečného vývoje medvědů je tzv. utajená březost, kdy se vývoj zárodku po oplodnění zastaví a pokračuje až na podzim: proto porody i navzdory rozdílnému datu početí probíhají ve stejném období, od konce prosince do února, v době zimního spánku. Medvíďata tak vždy přichází na svět v brlohu. Utajená březost samic trvá zhruba 7-8 měsíců, ovšem samotný vývoj zárodku pouze 8-10 týdnů. 

Víte, že...medvíďata se rodí velmi malá? Po narození mají zhruba velikost veverky a nejsou ještě zcela vyvinutá.

Život mladého medvěda

 • narození: váha: necelý půlkilogram, velikost: cca 30 cm, hluchá, slepá, slabě osrstěná
 • 3. týden: otvírají se uši, ale zrakem se orientují až od 7. týdne
 • 5. týden: otvírají se zvukovody
 • 7.-8. týden: začínají se orientovat zrakem, sluchem a čichem
 • do 3. měsíce: kompletní mléčný chrup
 • 4. měsíc: váží 4-5 kg
 • 3,5-8. měsíc: medvíďata přestávají sát mateřské mléko, od 5.-6. měsíce se již většinou živí samostatně
 • 1. rok: cca 40 % hmotnosti dospělých

Diváci večerníčků pana Chaloupka si jistě dokážou představit, jak jsou medvíďata hravá, zvídavá a plná chuti do života. Úmrtnost mláďat v prvním roce je však vysoká - činí 25 až 30 %. Dobrá medvědí matka učí své potomky všem pravidlům, jak by se měl správný medvěd chovat a co se všechno dá či nedá jíst. Po dvou a půl letech by již medvíďata měla být soběstačná. Pohlavně dospívají v 3.-6. roku života, samice většinou už ve 4. roce.


Regulace početnosti

Kvůli péči o mláďata se samice může rozmnožovat nejdříve každý druhý rok. Říji však může u samic navodit samec, který předtím její mláďata z loňského vrhu zabije nebo sama uhynou. Zřejmě je to jeden z mechanismů, jak mohou medvědi přirozeně regulovat svou početnost.

Medvědi se často dožívají vysokého věku (20-25 let), bohužel například slovenská populace byla v důsledku jednostranně trofejově zaměřeného lovu pohlavně a věkově nepříznivě strukturovaná. Populace se vychýlila ve prospěch mladých medvědů s malým zastoupením dominantních samců, kteří by se více podíleli na autoregulaci populace.