English version

Medvěd hnědý

Medvěd hnědý (Ursus arctos), největší evropská šelma, byl na většině našeho území vyhuben v průběhu 17. a 18. století. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné populace všech velkých šelem, se k nám medvědi začali od 70. let. 20. století vracet, a to zejména do Beskyd. Pytláctví, intenzivní lesní hospodaření a fragmentace krajiny však trvalejšímu osídlení našich hor těmito šelmami brání.

medvěd  hnědý

Medvědi – známí samotáři, zimní spáči a z větší části vegetariáni – také stále vyvolávají obavy veřejnosti. Medvěd jako jediná z našich šelem může skutečně přivodit člověku vážné zranění. Jedná se však o výjimečné případy, kdy lidé nedodržují základní pravidla, jak se v oblastech, kde se šelmy vyskytují, správně chovat. Rádi bychom těmito stránkami přispěli k tomu, abychom životu medvědů více porozuměli a přestali mít z jejich přítomnosti zbytečný strach.

 

Autor textů: Miroslav Kutal

Autor fotografií v této sekci (není-li uvedeno jinak): Karel Brož

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr