English version

Možnosti řešení

 

Problém 1: Doprava

Nejčastějším problémem je rozčlenění (fragmentace) krajiny dopravními stavbami. Klíčové je místo křížení silnice nebo železnice s využívaným migračním koridorem. Dvouproudou silnici zvířata většinou překonají, pokud zde není intenzivní noční provoz. Čtyř- a víceproudové silnice jsou ale často nepřekonatelnou hradbou.

Možnosti řešení jsou dvě:

Zelené mosty - jaké jsou odpovídající parametry pro velké šelmy?

ekodukt u Lipníka nad Bečvouestakáda v Jablunkovském průsmyku

 

Ekodukty jsou ale velmi drahé...

Ano, ekodukty jsou opravdu drahé, jejich cena se pohybuje ve stovkách miliónů korun. Ovšem drahé jsou i samotné dálnice - jeden kilometr stojí půl až tři čtvrtě miliardy korun, do jejich ceny se navíc nezapočítávají náklady, které vzniknou státu při údržbě nebo škodách na životním prostředí. Nové komunikace by se proto měly plánovat jen tam, kde není možné zvýšenou dopravu převést například na šetrnější železnici.

Ekodukty je účelné stavět po důkladném průzkumu pouze tam, kde frekventované dopravní tepny protínají důležitý migrační koridor. Výzkumy ze zahraničí potvrzují, že vhodně postavené ekodukty jsou zvířaty intenzivně využívány. Účelnost vynaložených prostředků tedy závisí z velké části na tom, jak pečlivě je místo zvoleno, a také následně chráněno před znehodnocením zástavbou v jeho okolí. Situaci v Česku, kde tomu tak zatím bohužel není, rozebírají články Miroslava Kutala a Václava Hlaváče.

 

Problém 2: Zástavba krajiny

 

vymezení migračního koridoru Velké Karlovice

Kromě dopravy je pro funkčnost migračního koridoru klíčová hustota osídlení a lesnatost. Pokud se jedná o doposud nezastavěné území mimo přírodní rezervace, ochranu mu může poskytnout územní plán obce. Ten určuje, jakým způsobem bude konkrétní kus krajiny využit. Zda se například počítá s výstavbou rodinných domů, průmyslových zón nebo s výsadbou zeleně. Územní plán ohleduplný k potřebám divokých zvířat by měl respektovat migrační cesty velkých savců - ponechat proluky v zástavbě oddělující jednotlivé obce a v bezlesé krajině umožnit výsadbu zeleně.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr