ZÁKLADNÍ ÚDAJE, NÁPLŇ A CÍLE PROJEKTU:

ZAČÁTEK: 1. 11. 2023

KONEC: 31. 10. 2025

FINANČNÍ PODPORA: S finančním příspěvkem Evropské unie prostřednictvím projektu BESTbelt

CELKOVÝ ROZPOČET: EUR 39.793

WEBOVÉ STRÁNKY: https://www.europeangreenbelt.org/bestbelt

NÁPLŇ: Projekt si klade za cíl zhodnotit současný stav lesů v české části Evropského zeleného pásu (European Green Belt - EGB) na česko-německé hranici Šumavy, rozvíjet opatření pro jejich systematickou ochranu a usnadňovat jejich provádění.

Díky terénnímu monitoringu a spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody předložíme komplexní doporučení pro ochranu lesů podél českého EGB. Terénní monitoring se zaměří na velké šelmy, jako zvláště chráněné druhy. Přítomnost velkých šelem je jedním z aspektů biologické rozmanitosti, který bude sledován a vyhodnocován s ohledem na jejich dopad na ekosystém i biologickou rozmanitost. Velké šelmy mohou pomoci snížit populace srnčí a černé zvěře, jejichž přemnožení negativně ovlivňuje biodiverzitu lesů. K dosažení našeho cíle budou probíhat různé aktivity vedoucí k hlavnímu výsledku projektu - Plánu pro zdraví lesů v EGB. Zdokumentujeme a zkontrolujeme existující zdroje související s lesy EGB, včetně hodnocení populací velkých šelem. Na základě toho vypracujeme Plán pro zdravé lesy. Navrhovaná doporučení se budou týkat ochrany velkých šelem, jejich monitoringu a řešení případných konfliktů, zejména se zaměřením na preventivní opatření proti útokům vlků.

Kromě toho se pokusíme zvýšit aktivní účast veřejnosti na ochraně životního prostředí v rámci EGB. Zavedeme mediální strategii včetně strukturovaného webu, zveřejníme alespoň 10 specializovaných mediálních výstupů a alespoň 23 mediálních výstupů třetích stran. Pro účely sběru dat ohledně výskytu velkých šelem věnujeme velkou část aktivit projektu proškolení nových dobrovolníků Vlčích a Rysích hlídek. Zorganizujeme jedno víkendové školení pro nové dobrovolníky, kteří budou monitorovat velké šelmy a 16 víkendových akcí. Prostřednictvím těchto aktivit se pokusíme přispět k zachování a udržitelnému hospodaření v lesních ekosystémech v evropském zeleném pásu, podporující zachování biologické rozmanitosti.