ZÁKLADNÍ ÚDAJE, NÁPLŇ A CÍLE PROJEKTU:

ZAČÁTEK: 1. 1. 2024

KONEC: 31. 12. 2024

FINANČNÍ PODPORA: Ministerstvo životního prostředí

CELKOVÝ ROZPOČET: 328 429 Kč

VÝŠE DOTACE: 210 195 Kč

WEBOVÉ STRÁNKY DONORA:  https://www.mzp.cz/

Rysí a Vlčí hlídky patří mezi tradiční a osvědčené aktivity Hnutí DUHA Šelmy, které se těší velkému zájmu veřejnosti. Předkládaný projekt je inovativní z hlediska regionu, na který je projekt cílen. Na Brdech doposud Rysí a Vlčí hlídky nikdy nebyly a nejsou systematicky organizovány z důvodu chybějícího finančního a organizačního zajištění.

NÁPLŇ:
Projekt představuje ideální propojení terénních aktivit tzv. občanské vědy a jedinečné zapojení dobrovolníků do výzkumu a ochrany přírody ČR, což může být vzorem i pro další podobně zaměřené instituce zapojující do svých aktivit širokou veřejnost. Zároveň je možné získaných informací využít pro další osvětové aktivity a další vzdělávání místních obyvatel a turistů

Chráněná krajinná oblast Brdy a navazující území jsou oblastí, kam se v posledních letech šíří vlci a čas od času sem migrují také rysové za Šumavy (resp. česko-bavorsko-rakouské populace rysa, BBA). V roce 2022 byl na jižních Brdech zaznamenán (zatím ojedinělý) útok vlků na hospodářská zvířata a přestože mezi místní veřejností kolují informace o trvalém výskytu vlků v této oblasti, státní ochrana přírody má jen minimální potvrzené a věrohodné údaje o výskytu této šelmy v regionu. Také výskyt rysa je v oblasti zaznamenán velmi výjimečně. Cílem předkládaného projektu je nabídnout veřejnosti možnost zapojit se do monitoringu chráněných druhů a přinést věrohodné a ověřitelné informace o výskytu chráněných druhů do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) a zvýšit zájem a informovanost především místní veřejnosti o výskytu velkých šelem v regionu a souvisejících tématech. Veřejnost, která se bude po důkladném proškolení přímo podílet na monitoringu zvláště chráněných druhů, bude mít možnost získat vlastní zkušenosti a informace o výskytu, ekologii a ochraně velkých šelem v ČR a utvořit si tak názor na tyto druhy na základě objektivních údajů a informací. Plánované aktivity budou realizovány ve spolupráci a koordinaci s AOPK (Správou CHKO Brdy).


CÍLE:
Hlavním cílem projektu je vyškolit a zapojit dobrovolníky do monitoringu rysů a vlků na Brdech a v okolí. Projekt cílí především na místní veřejnost, která bude mít možnost zapojit se do tzv. Rysích a Vlčích hlídek. Dobrovolníci získají informace o biologii, ekologii a ochraně velkých šelem, zkušenosti s monitoringem a posílí svůj vztah k přírodě v regionu. Projekt přispěje ke získání věrohodných údajů o výskytu vybraných zvláště chráněných živočichů, které bude možné použít pro jejich další výzkum a ochranu i informování veřejnosti, včetně chovatelů hospodářských zvířat.